Jesteś tutaj:-, Opinie ekspertów, Praca, Raporty i prezentacje, Rynek-Droga do pracy hybrydowej – Polacy o modelach pracy

Droga do pracy hybrydowej – Polacy o modelach pracy

Praca zdalna i hybrydowa na dobre osadziła się w codzienności. W ten sposób pracuje już 35% Polaków badanych przez Pracuj.pl. Pracownicy „hybrydowi” najchętniej spotykają się w biurach w poniedziałki. Dziś większość z nich nie wyobraża sobie pełnego powrotu do biur. 9 na 10 nie chce wracać do modelu stacjonarnego, ale tylko co czwarty preferuje w pełni zdalny tryb. Odwrotu od zmian już nie ma – większość badanych zwraca uwagę w ofertach pracy na podejście firm do elastycznych modeli zatrudnienia. Przedstawiamy opinie pracowników zdalnych i hybrydowych dotyczące pracy dziś i jutro.

Najważniejsze wyniki badania:

  • 35% Polaków badanych przez Pracuj.pl pracuje zdalnie lub hybrydowo.
  • Szczególny udział dużych miast i grupy 25-34 w pracy hybrydowej.
  • Poniedziałki to dzień najczęstszych wizyt pracujących hybrydowo w firmie.
  • 91% pracujących hybrydowo/zdalnie chce kontynuować ten model.
  • Najczęściej preferowanym modelem pracy po pandemii jest praca hybrydowa.

 

Hybrydowa twarz nowej normalności

Czy dziś można wyobrazić sobie codzienne życie bez pracy zdalnej lub hybrydowej? Mimo że już przed pandemią niektórzy wykonywali swoje obowiązki zawodowe w domowym zaciszu, to dopiero pierwszy lockdown uświadomił pracownikom i pracodawcom, że praca zdalna jest możliwa, a jej efekty są czasem zaskakująco dobre. Stopniowe odmrażanie kolejnych branż i otwieranie biur stało się z kolei zaproszeniem do rozwoju modeli hybrydowych, umożliwiających utrzymanie kontaktów czy pracy zespołowej przy pandemicznych obostrzeniach. slotscanada.net

Analizy wypowiedzi ekspertów rynku pracy i wyniki badań pokazują, że nie ma powrotu do sytuacji sprzed pandemii. Jaką opinię na ten temat mają sami zainteresowani – osoby wykonujące pracę w modelu zdalnym lub hybrydowym? Na to pytanie odpowiada badanie Pracuj.pl „Polacy w nowym środowisku pracy”, w którym zapytaliśmy reprezentatywną grupę 1820 Polaków o kwestie związane z nowymi modelami pracy. Szczególną uwagę poświęciliśmy badanym pracującym zdalnie lub hybrydowo w IV kwartale 2021 roku.

 

Co trzeci pracownik zdalny lub hybrydowy

Jak wykazuje badanie, w zyskujących na popularności elastycznych modelach pracy obowiązki wykonuje coraz więcej Polaków. Po niemal dwóch latach pandemii koronawirusa wciąż dominuje w pełni stacjonarny model – deklaruje go 65% respondentów. Jednak już blisko co czwarty Polak deklaruje pracę hybrydową (24%), a co dziesiąty – w pełni zdalną (11%). Podsumowując, przynajmniej częściowo poza biurem lub siedzibą firmy obowiązki wykonuje więcej, niż co trzeci Polak badany przez Pracuj.pl

image processing20220125 2653081 1ih8ljw

Co ciekawe, analiza odpowiedzi respondentów wskazuje, że w sposób zdalny i hybrydowy wyraźnie częściej pracują osoby w wieku 25-34 lat oraz mieszkańcy dużych miast, w których żyje powyżej 500 tys. osób. W tych grupach odsetek osób nie wykonujących obowiązków bezpośrednio z biura lub siedziby firmy wzrasta odpowiednio do 41% i 49%. Kryterium wieku wskazuje, że zwłaszcza osoby z kilkuletnim doświadczeniem, które mają często małe dzieci, doceniają zalety elastycznej pracy w domu. Z kolei w dużych miastach na udział pracy zdalnej i hybrydowej niewątpliwy wpływ może mieć profil ulokowanych w nich firm.

image processing20220125 2653695 1wobitj

 

original fd732c6023641f51aa72d90971693a0c (1)

Nagły wybuch popularności pracy zdalnej i hybrydowej w pierwszych miesiącach pandemii był naturalną reakcją na zagrożenie w postaci koronawirusa, Jednak dziś stanowią one już stały element codzienności wielu firm. Pod koniec 2021 roku już 19% aktywnych ofert na Pracuj.pl dotyczyło pracy zdalnej, kilkakrotnie więcej niż przed pandemią. Co zrozumiałe, zmiany najszybciej widoczne są zwłaszcza w dużych miastach, gdzie znajduje się więcej dużych i nowoczesnych firm na zaawansowanym etapie cyfryzacji. Praca zdalna jest też szczególnie ważna dla reprezentantów Generacji Y, łączących często bardzo aktywny etap kariery zawodowej z wychowywaniem dzieci, co zwiększa chęć podjęcia bardziej elastycznej pracy. Warto jednak zauważyć, że oferty zdalnego zatrudnienia są także szansą dla mieszkańców mniejszych ośrodków, bo otwierają przed nimi zupełnie nowe możliwości pochodzące z innych lokalizacji – komentuje Konstancja Zyzik, menedżerka ds. pozyskiwania talentów i rozwoju pracowników w Grupie Pracuj.

 

 

Hybrydowi skłaniają się bardziej ku pracy zdalnej

Analizując wyniki badania dotyczące osób pracujących hybrydowo można dostrzec, że element zdalny nieco częściej obejmuje w niej ponad połowę etatu. Ponad połowa badanych z tej grupy wykonuje obowiązki spoza siedziby firmy przez 60-90% czasu. W badaniu wyodrębniły się także dwie skrajne grupy, obejmujące po blisko 1/4 respondentów pracujących hybrydowo. W pierwszej z nich pracownicy poświęcają na pracę zdalną maksymalnie 30% etatu, w drugiej – od 80 do 90%. Badanie zdaje się wskazywać więc, że w modelach mieszanych praca zdalna coraz rzadziej pełni rolę rzadko wykorzystywanego benefitu, a stanowi bardzo ważny element grafiku.

image processing20220125 2652369 nelgv2

Badacze zapytali także osoby pracujące hybrydowo, w jakie dni najchętniej wychodzą do pracy. Zdecydowanie najwięcej osób wybierało poniedziałek, który wskazała prawie połowa respondentów. Pierwszy dzień tygodnia najczęściej wskazały osoby z dwóch grup wiekowych: 54% respondentów w wieku 35-44 lat oraz 46% badanych od 25 do 34 roku życia. Popularność poniedziałków może wyznaczać między innymi rola tego dnia jako najczęstszego punktu w kalendarzu na zebrania zespołowe, statusy i odprawy. Wtorek – czwartek zaznaczyło jako pojedyncze dni odwiedzin 14-16%, choć ogółem dni w środku tygodnia preferuje 46% badanych. Najmniej badanych pracujących hybrydowo decydowało się odwiedzać swoje miejsca pracy w piątki (7%) i dni weekendowe (3%)

image processing20220125 2653081 1kcazrp

 

Przyszłość maluje się hybrydowo

Wyniki badania Pracuj.pl zdają się wskazywać, że popularność pracy zdalnej i hybrydowej powinna się utrzymać także po opanowaniu pandemii. Badacze zapytali osoby pracujące w tych modelach, znające ich pozytywne i negatywne strony, o to jak chciałyby wykonywać obowiązki w przyszłości. Tylko co czwarty chciałby pracować w pełni zdalnie, jednak jeszcze mniej (9%) w ogóle odrzuca ten model pracy. Badani najczęściej wybrali model hybrydowy (ogółem 66%), co może potwierdzać prognozy o jego rosnącej roli w przyszłych latach. W grupie „hybrydowej” także można zauważyć pewne różnice – 34% badanych chciałoby pracować w firmie tylko 2-3 razy miesięcznie, a 32% – przynajmniej raz w tygodniu.

image processing20220125 2651444 1pgjps5

Jak zauważył w komentarzu do niedawnego raportu Rynek Pracy Specjalistów 2021 Rafał Nachyna, Dyrektor Operacyjny Pracuj.pl, wybór preferowanego modelu pracy przez firmy i pracowników będzie mieć w najbliższych latach niebagatelny wpływ na rekrutację.

 

 

image processing20220117 13334 cjax77

Analizy pokazują trend wzrostowy w udziale ofert pracy zdalnej w 2021 roku w całej puli ogłoszeń na Pracuj.pl. Wciąż jednak ich udział nie pokrywa się skalą z dużym odsetkiem kandydatów, którzy chcieliby wykonywać obowiązki spoza biura. Co więcej, część pracodawców zapowiada ograniczanie w przyszłości skali pracy zdalnej, którą niejako wymusiła na nich pandemia. Te tarcia będą polem zarówno do budowy przewagi rekrutacyjnej dla części pracodawców, jak i obszarem ryzyka dla innych. Dlatego w ramach naszych ogłoszeń staramy się udostępniać pracodawcom tagi i szablony ofert, podkreślające ich otwartość w zakresie modeli wykonywania obowiązków – komentował Rafał Nachyna.

 

 

Badanie Pracuj.pl pokazuje, że respondenci pracujący hybrydowo i zdalnie spodziewają się coraz częstszego występowania modeli pracy zdalnej i hybrydowej na rynku, a także wzrostu liczby ofert pracy, przyciągających kandydatów możliwością korzystania z tych modeli. Z takimi opiniami zgadza się 7 na 10 badanych. Warto dodać, że ponad połowa badanych zgodziła się także z opinią, że wysyp nowych ofert pracy zdalnej może być szansą dla mieszkańców mniejszych miejscowości, którzy mogą wybierać z szerszej puli ofert, także spoza swojej lokalizacji.

image processing20220125 2653695 2xxxil

Praca zdalna i hybrydowa na etapie rekrutacji

Jak wspomnieliśmy wcześniej, nowa normalność uaktywniła modele pracy zdalnej i hybrydowej nie tylko wśród osób zatrudnionych, ale już na etapie rekrutacji. Rozmowy o pracę też często są prowadzone w sposób zdalny i kuszą kandydatów możliwością wykonywania obowiązków zawodowych w domu. Biorąc pod uwagę, że w wielu branżach trwa rywalizacja firm o pracowników, to elastyczność pracodawców i proponowanie kandydatom już w ogłoszeniach o pracę coraz lepszych warunków są dziś w cenie.

image processing20220125 2651444 juqqr9

Zespół Pracuj.pl zapytał respondentów pracujących zdalnie lub hybrydowo, czy umożliwianie dalszej pracy w tym modelu jest dla nich atutem firmy na etapie rekrutacji. Wyniki dają jasny sygnał – ponad 44% badanych z tej grupy zniechęciłoby się do aplikowania do firmy, jeśli dowiedzieliby się, że pracodawca oczekuje od nich pracy wyłącznie na miejscu. Co interesujące, Co interesujące, niechęć najczęściej wyrażały kobiety oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców i wsi.

image processing20220125 2653081 lvy694

Sama możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej to jedno. Inną kwestią są związane z nią benefity czy dodatkowe możliwości. Jak wpływają one na chęć aplikowania o pracę przez kandydatów, którzy już obecnie realizują zadania w tym modelu? Zdecydowana większość badanych (75%) aplikowałaby do pracodawcy, który rekompensuje pracownikom część kosztów pracy zdalnej, np. narzędzi, rachunków za prąd. Prawie tyle samo chciałoby mieć wybór modelu pracy, a także byłoby zainteresowanych aplikowaniem do pracodawcy, który ma siedzibę poza ich miejscem zamieszkania i jest gotowy zatrudniać osoby z innych lokalizacji. To kolejny sygnał istotnych zmian na rynku pracy, zgodnie z którymi poszukiwanie lepszej pracy w innych regionach nie musi się wiązać z migracją.

 

Nowe modele kreują przyszłość pracy

Jeszcze dwa lata temu mało który analityk przypuszczał, że rynek pracy, modele jej wykonywania, oczekiwania pracowników i możliwości ich zaspokajania przez pracodawców tak bardzo ewoluują. Wydaje się, że dziś nie ma powrotu do absolutnej dominacji sposobów wykonywania zadań znanych sprzed pandemii. Praca zdalna i hybrydowa są tak samo ważne dla pracowników, jak i kandydatów, szukających najlepszych ofert pracy. Badania Pracuj.pl pokazują, że szczególnie przywiązane do tych modeli są osoby, które miały już okazję ich spróbować.

Na wszystkie te tendencje zdają się reagować także pracodawcy. Pod koniec 2021 roku aż 19% ogłoszeń na Pracuj.pl dotyczyło pracy zdalnej – jeszcze w listopadzie 2020 roku było to blisko trzykrotnie mniej. Przyszłe lata pokażą, w jakim stopniu oczekiwania pracowników spotkają się z gotowością pracodawców na zmiany.Autor |2022-02-17T15:46:32+02:0026 stycznia 2022 10:00|Kategorie: Newsy, Opinie ekspertów, Praca, Raporty i prezentacje, Rynek|Tagi: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.