Jesteś tutaj:--Regulamin
Regulamin2022-06-10T11:56:34+02:00

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Telix.pl.
W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu Telix.pl. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018 roku. Regulamin jest dostępny na stronie https://www.telix.pl/regulamin/

 1. Definicje
 • Portal Telix.pl – Portal telekomunikacyjny, którego właścicielem jest Fundacja Telix wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000965492
 • Użytkownik – osoba posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym Telix.pl.
 • Konto – jest to dostępne po zalogowaniu się – tj wpisaniu poprawnego loginu oraz hasła –  miejsce w Portalu, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Telix.pl może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Portalu.
 • Profil – dostępne publicznie w Internecie miejsce na Portalu w którym publikowany jest  zbiór informacji zawierających zdjęcia, opisy oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika.
 • Nazwa Profilu/Loginu – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji na Telix.pl.
 • Komentarz – pisemne wyrażenie opinii na temat Informacji publikowanych na Portalu bądź na temat Profilu Użytkownika wystawione poprzez innego zarejestrowanego bądź niezarejestrowanego Użytkownika Portalu.
 • Prywatna Wiadomość – wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Portalu.
 • Ban – Blokada nałożona na Użytkownika, który złamał zasady Regulaminu.
 • Administracja Portalu – Zespół osób administrujący Portalem i kontrolujący treści udostępniane na Portalu Telix.pl.
 1. Zasady ogólne:
  1. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość :
   1. zmiany lub usunięcia swoich danych/zdjęć/filmów itp przy użyciu narzędzi dostępnych w Koncie.
  2. Niedozwolone jest :
   • używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
   • obrażanie innych osób,
   • promowania innych stron internetowych,
   • umieszczanie materiałów pornograficznych w jakiejkolwiek formie,
   • łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,
   • wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów.
   • Kopiowanie materiałów ze strony w celu komercyjnego wykorzystania ich na innych witrynach internetowych.
  1. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Portalu, a w szczególności do zdjęć i filmów.
  2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.
  3. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu.
  4. Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu Administracja portalu może zablokować na stałe Konto Użytkownika.
  5. Jeżeli Użytkownik posiada kilka kont, to blokada może zostać nadana na wszystkie jego konta.
  6. Administracja Portalu może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika w przypadku, gdy niespełnianą one postanowień niniejszego Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.
 1. Rejestracja
  1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: https://www.telix.pl/zarejestruj/
  2. Użytkownikiem Portalu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.
  3. Dokonując rejestracji Portalu Telix.pl,  Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
  4. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) na Profilu Użytkownika.
  5. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Portalu, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
  6. Rejestrując się w Portalu Telix.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
  7. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Telix.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Telix.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
  8. Użytkownik rejestrując się i zakładając w ten sposób konto w Portalu Telix.pl zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika.
 2. Konto
  1. Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
  2. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
  3. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane na stałe lub tymczasowo.
  4. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej, przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.
  5. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób i na którym zostanie zamieszczone zdjęcie kilku osób.
  6. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
  7. Portal Telix.pl ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.
 1. Ciasteczka
  1. Dla użytkowników mających konto i logujących się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.
  2. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczona zostanie opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli użytkownik wyloguje się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.
  3. Jeśli użytkownik zmodyfikuje albo opublikuje artykuł, w jego przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.
 1. Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy
  1. Przy rejestracji w serwisie zapisywane są takie dane jak:
   • Nazwa użytkownika
   • Adres email
   • Płeć
   • Strona www
  2. Dane te zbierane są na potrzeby utrzymania konta użytkownika na witrynie telix.pl
 1. Zdjęcia i Filmy
  1. Wstawiając zdjęcie/film do portalu Telix.pl, Użytkownik oświadcza, iż:
   • posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w Serwisie,
   • zapewnia że służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania Portalowi Telix.pl licencji, zgód i zezwoleń, a wykonywanie tych praw przez Telix.pl.pl zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich..
  2. Administracja Portalu ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
  3. Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną przez automat na podany przy rejestracji adres e-mail po każdorazowym odrzuceniu zdjęcia/filmu poprzez Moderatora Serwisu.
  4. Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zdjęcie/film wstawione poprzez Użytkownika.
  5. Portal Telix.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Portalu zdjęć/filmów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
  6. Zarejestrowany Użytkownik może w każdym czasie dokonywać edycji (dodawać/usuwać) plików umieszczonych przez siebie w Portalu Telix.pl, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie funkcjonalnością Portalu Telix.pl, przy czym usunięcie danego pliku nie musi powodować automatycznego usunięcia pliku z portalu Telix.pl, Takie usunięte pliki mogą być w dalszym ciągu dostępne w portalu Telix.pl, przy czym nie będą oznaczone, jako pliki pochodzące od określonego użytkownika.
  7. FUNDACJA TELIX oświadcza, iż nie świadczy użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania plików udostępnionych przez użytkowników w portalu Telix.pl, toteż sugeruje, by pliki mające dla użytkownika znaczenie lub jakąkolwiek wartość były przez użytkownika przechowywane w bezpiecznym miejscu, niezależnie od umieszczenia ich w Portalu Telix.pl. TELIX SOFTWARE nie odpowiada za szkody wynikłe z tytułu usunięcia z jakiegokolwiek powodu plików z Portalu Telix.pl (w tym z tytułu awarii, celowego usunięcia przez Administrację Portalu, usunięcia spowodowanego zaprzestaniem prowadzenia Portalu itp.).
  8. Administracja Portalu Telix.pl przewiduje grupowanie plików przez umieszczających pliki Użytkowników, w szczególności grupowanie pozwalające określić charakter danego pliku. Zasadniczym celem grupowania plików jest ułatwienie innym użytkownikom dotarcia do pożądanych treści oraz ochrona użytkowników przed treściami przez nich niepożądanymi (np. treści drastyczne, treści erotyczne lub inne treści przeznaczone dla osób pełnoletnich). Użytkownik zamieszczający pliki w Portalu Telix.pl jest zobowiązany do dokonania klasyfikacji umieszczanych plików przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych przez Portal Telix.pl, przy czym klasyfikacja powinna być dokonywana z dołożeniem należytej staranności, wedle najlepszej wiedzy użytkownika. Administracja Portalu ma prawo do zmiany klasyfikacji danego pliku wedle własnego uznania, przy czym może to zrobić na wniosek innego użytkownika lub z własnej inicjatywy.
  9. Użytkownicy wgrywający  na witrynę obrazki, powinienni unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.
  10. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli użytkownik posiada konto i jest zalogowany w tamtej witrynie.
 1. Wiadomości Prywatne i Komentarze
  1. Zabrania się wykorzystywania systemu Komentarzy i  Prywatnych Wiadomości do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.
  2. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
  3. Użytkownicy zostawiający na naszej witrynie komentarz, będą mogli wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.
  4. Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.
  5. Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.
  6. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.
 1. Głosowanie i głosy
  1. Użytkownik może oddawać głosy na zdjęcia i filmy a także brać udział w ankietach publikowanych na Portalu.
  2. W przypadku oddawania głosów na zdjęcia muszą one być oddane w skali od 1 do 10
  3. Administracja Portalu ma prawo usunąć informacje przedstawiające wyniki ostatnio oddanych głosów, bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika który wgrał zdjęcia/filmy.
  4. Administracja Portalu ma prawo zablokowania, bądź też usunięcia Konta Użytkownikowi wobec którego zachodzi podejrzenie o oszukiwanie przy głosowaniu. Administracja Portalu nie ma obowiązku informowania o tym fakcie Użytkownika.
  5. Zabrania się wpływania na średnią ocenę poprzez nagminne wystawianie negatywnych głosów, konsekwencją takiego działania będzie blokada konta.
  6. Administracja Portalu nie ma obowiązku anulowania otrzymanych lub oddanych głosów.
  7. Zabronione jest używanie programów do głosowania.
 1. Forum
  1. Użytkownik korzystający z forum powinien przestrzegać wszystkich zasad ogólnych opisanych w punkcie 8
 1. Inne usługi i opłaty
  1. Posiadanie własnego Konta i Profilu w Portalu jak i przeglądanie zdjęć, głosowanie oraz komentowanie Profili innych Użytkowników jest bezpłatne.
  2. Wykupienie przez Użytkownika ewnetualnych płatnych usług nie zwalnia go z respektowania postanowień niniejszego regulaminu.
  3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularzu kontaktu https://www.telix.pl/kontakt.php
  4. Weryfikacja konta jest darmowa i jest jednoczesną zgodą na wykorzystanie podanego numeru do celów marketingowych, nie częściej niż raz w miesiącu.
 1. Regulamin
  1. Portal Telix.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
  2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między portalem Telix.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.