Jesteś tutaj:-, Newsy, Rynek-HAWE Telekom – głosowanie nad układem

HAWE Telekom – głosowanie nad układem

W HAWE TELEKOM rozpoczyna się procedura głosowania nad układem. Wyniki powinny być znane za 3 miesiące – komentarz Zarządu

Zarząd HAWE Telekom informuje, że na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w przedmiocie głosowania nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli w spółce rozpoczęła się procedura głosowania nad układem. Zgodnie z postanowieniem sądu wierzyciele będą głosować nad 2 propozycjami układowymi: Rady Wierzycieli oraz Zarządu Spółki. Głosowanie w formie pisemnej ma potrwać do 25 maja 2018 r., a zgodnie z zatwierdzonym przez sąd spisem wierzytelności może wziąć w nim udział prawie 1000 podmiotów. W opinii zarządcy spółki, wyznaczonego przez sąd, propozycje przedstawione przez Zarząd są możliwe do zrealizowania, natomiast przyjęcie propozycji Rady Wierzycieli będzie się wiązać ze złamaniem prawa restrukturyzacyjnego.

Propozycje przedstawione w grudniu 2017 r. przez Zarząd przewidują spłatę 100% kwoty głównej wierzytelności (168 mln złotych) wszystkim wierzycielom, przy czym tzw. drobni wierzyciele zostaną spłaceni w 14 dni od uprawomocnienia układu, a większość pozostałych w 5 lat. Według harmonogramu spłaty miałyby zacząć się w 2 tygodnie po zatwierdzeniu układu. W propozycjach układowych wierzyciele zostali podzieleni na 9 grup. Możliwość realizacji propozycji układowych potwierdza test prywatnego wierzyciela przeprowadzony przez firmę AUDYTEL, z którego wynika, że korzystniejszym wyborem dla wierzycieli publicznych spółki jest zaakceptowanie warunków spłaty zaproponowanych w propozycji układowej Zarządu spółki. W przypadku realizacji propozycji układowych zyskają oni o 2,27 razy więcej gotówki w ramach spłaty zobowiązań w porównaniu do sytuacji, gdyby została ogłoszona upadłość HAWE Telekom.

W piśmie do wierzycieli Zarządca HAWE Telekom, wyznaczony przez sąd, tak podsumowuje obecną sytuację w spółce: „ Reasumując w ocenie Zarządcy przedsiębiorstwo HAWE Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji jest stabilne i posiada potencjał do dalszego rozwoju i generowania przepływów finansowych umożliwiających Spółce regulowanie bieżących zobowiązań i spłatę zadłużenia powstałego przed otwarciem postępowania sanacyjnego.”

Spółka zanotowała w 2017 r. dodatnie przepływy gotówkowe na poziomie 11 mln złotych. Mimo prowadzonej restrukturyzacji staramy się zapewnić jej rozwój. Podpisujemy umowy z nowymi partnerami technologicznymi, zawieramy kontrakty z nowymi Klientami i inwestujemy w naszą sieć światłowodową. Moim zdaniem te fakty potwierdzają możliwości realizacji naszych propozycji układowych. Co ważne w przeciwieństwie do propozycji Rady Wierzycieli nie łamią one obowiązującego prawa. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zarządca spółki wyśle do wierzycieli m.in. karty do głosowania. W głosowaniu weźmie udział prawie 1000 wierzycieli, a układ zostanie zatwierdzony jeśli zagłosuje na nie ponad 50% uprawnionych, reprezentujących ponad dwie trzecie kwoty wierzytelności. Wyniki powinny być znane za 3 miesiące, ale musi je zatwierdzić właściwy sąd. Jeśli nie będzie protestów ze strony głównie największych wierzycieli to moim zdaniem cały proces powinien zakończyć się w tym roku. Dla HAWE Telekom będzie to oznaczało możliwość zdecydowanego przyśpieszenia rozwoju. Zakończenie restrukturyzacji pozwoli, w szczególności na ponowne zawieranie długoterminowych kontraktów na dzierżawę naszej sieci z Klientami, którzy obecnie wstrzymują się z podjęciem decyzji oczekując na ustabilizowanie prawnego statusu spółki. komentuje Paweł Paluchowski, Prezes Zarządu HAWE Telekom.

Rada Wierzycieli w propozycjach układowych dla HAWE Telekom z dnia 14 grudnia 2016 roku proponuje m.in. aby zaspokojenie wierzycieli nastąpiło w trybie art. 159 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego, tj. poprzez likwidację majątku i sprzedaż przedsiębiorstwa HAWE Telekom na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze przetargu w okresie do dziewięciu miesięcy za cenę nie niższą niż 120 mln zł. W propozycjach układowych zaproponowanych przez Radę Wierzycieli w grudniu 2016 r. tylko wierzyciele z I grupy (m.in. ARP, obligatariusze) otrzymają spłatę długu na poziomie 100%. Wierzyciele z II grupy (m.in. ZUS, US, wierzyciele handlowi) otrzymają 89% spłaty, a wierzyciele z III grupy (m.in. Alior Bank, Centrum Windykacji i Egzekucji) otrzymają spłatę w wysokości 10%.

Możliwość realizacji tych propozycji układowych tak podsumowuje Zarządca, wyznaczony przez sąd : „Reasumując w ocenie Zarządcy układ zaproponowany przez Radę Wierzycieli nie jest możliwy do wykonania ze względu na uwarunkowania ekonomiczne. Nadto w ocenie zarządcy nawet w przypadku jego przyjęcia przez wierzycieli układ może nie zostać zatwierdzony z uwagi na naruszenie przepisu art. 160 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego. związanego jest z redukcją zobowiązań wobec ZUS”

źródło: HAWE Telekom

 Autor |2018-04-19T17:57:25+02:0019 kwietnia 2018 17:57|Kategorie: Finanse, Newsy, Rynek|Tagi: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.