Jesteś tutaj:-, Internet, Newsy, Opinie ekspertów, Oprogramowanie, Praca, Raporty i prezentacje, Rynek-Badanie Cisco – współpraca, chmura i bezpieczeństwo to najważniejsze wyzwania dla działów IT

Badanie Cisco – współpraca, chmura i bezpieczeństwo to najważniejsze wyzwania dla działów IT

Według najnowszego, globalnego badania Cisco Accelerating Digital Agility Research, dyrektorzy ds. informatyki i decydenci IT (ITDM) dążą do maksymalizacji zwrotów z inwestycji i przyspieszenia wdrażania i wykorzystania innowacji po trudnym roku, który bez wątpienia podniósł rolę liderów IT w zakresie zarządzania kluczowymi technologiami w miejscu pracy.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy dyrektorzy informatyki (CIO) i osoby decyzyjne w kwestii IT (ITDM) z całego świata stanęli przed wyzwaniem przyspieszenia rozwoju w obszarze cyfryzacji i chmury. Jednocześnie byli zmuszeni do ochrony swoich organizacji przed rosnącą listą nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Liderzy IT muszą dążyć do maksymalizacji zwrotu z krytycznych inwestycji poczynionych w 2020 roku.

Aby przygotować swoje organizacje na optymalny i sprawny rozwój w 2021 roku i w kolejnych latach, liderzy IT musieli dostosować priorytety i strategię, aby skupić się na najważniejszych kwestiach, takich jak dostarczanie bezpiecznych narzędzi do współpracy, które zapewnią produktywność rozproszonym pracownikom oraz maksymalizację zwrotów z inwestycji technologicznych z ubiegłego roku. Wśród kluczowych wyzwań było również dostarczanie pracownikom i klientom najlepszych doświadczeń związanych z użytkowaniem technologii oraz wykorzystanie chmury i konsumpcja technologii w modelu „as-a-Service” oraz rozwiązywanie problemów korporacyjnych i społecznych za pomocą technologii.

 

„Obecnie to osoby odpowiedzialne za IT stoją na czele działań mających na celu zapewnienie swoim organizacjom jak najlepszego funkcjonowania w 2021 roku” – powiedziała Liz Centoni, dyrektor ds. strategii i dyrektor generalna ds. aplikacji w Cisco. „Nawet jeśli po drodze pojawiają się wątpliwości i nowe wyzwania, dyrektorzy ds. informatyki i decydenci IT przyznają, że muszą przyspieszyć cyfrową sprawność swoich zespołów, aby zachowały one elastyczność i miały możliwość wyboru w zakresie korzystania z usług zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych środowiskach.”

 

Kluczowe wnioski z badania:

Bezpieczna przyszłość pracy w środowisku hybrydowym

Aby odnieść sukces we wdrażaniu hybrydowego środowiska i dobrze przygotować się na przyszły model pracy, zespoły potrzebują wysoce bezpiecznego dostępu i najlepszych doświadczeń w zakresie współpracy. Podczas gdy większość (61%) dyrektorów ds. informatyki i menedżerów IT, którzy wzięli udział w badaniu, nie jest pewna, jak będzie wyglądać przyszłość pracy, 89% uważa, że utrzymanie bezpieczeństwa, kontroli i zarządzania urządzeniami użytkowników, sieciami, chmurami i aplikacjami jest niezbędne. Dla porównania, tego samego zdania jest 87% osób w regionie EMEAR i taki sam odsetek przedstawicieli firm w Polsce.

Zdecydowana większość, bo aż 86% zgadza się, że ważne jest umożliwienie rozproszonym pracownikom bezproblemowego dostępu do aplikacji i wysokiej jakości doświadczeń związanych ze współpracą. Wartość ta w przypadku całego regionu EMEAR wynosi 82%, a dla Polski 83%.

Jednym z najważniejszych aspektów jest również zabezpieczenie rozproszonej infrastruktury informatycznej obsługującej pracowników zdalnych – 88% osób, które wzięły udział w badaniu przyznaje, że bezpieczeństwo narzędzi pracy zdalnej i ochrona danych klientów lub pracowników w rozproszonym środowisku pracy są kluczowe. Dla porównania, w przypadku regionu EMEAR, tego samego zdania jest 85% respondentów, natomiast reprezentanci naszego kraju przyznali rację w tej kwestii w 84%.

 

Odpowiednie doświadczenie użytkowników priorytetem na 2021 rok

Zespoły IT muszą tworzyć zoptymalizowane doświadczenia użytkowników końcowych, aby dotrzymać kroku zmianom w środowisku IT, które staje się coraz bardziej rozproszone, dynamiczne i złożone. Ponad trzy czwarte ankietowanych CIO i ITDM zgadza się, że stosowane rozwiązania powinny dostarczać użytkownikom jak najlepsze doświadczenia. Aby je zapewnić, 89% ankietowanych twierdzi, że należy zadbać o spójność i wydajności zarówno w obrębie aplikacji, jak i infrastruktury. Tego samego zdania jest 86% osób w regionie EMAR i 85% w Polsce.

86% ankietowanych jest zdania, że aby sprostać zmieniającym się potrzebom aplikacji i programistów w zakresie polityki i optymalizacji, infrastruktura powinna być równie dynamiczna, jak oprogramowanie. Tego samego zdania jest 84% przedstawicieli regionu EMEAR oraz 85% reprezentantów firm z Polski.

Podczas gdy doświadczenia użytkowników powinny być jak najlepsze, prawie wszyscy (90%) zgodnie twierdzą, że ważne lub bardzo ważne jest utrzymanie bezpieczeństwa aplikacji i infrastruktury, aby spełnić wymogi zgodności z przepisami bez spowalniania działalności organizacji. Równie wysoki odsetek specjalistów IT w Polsce jest tego samego zdania (88%), natomiast w regionie utrzymuje się on na poziomie 86%.

 

Zapotrzebowanie na sprawność operacyjną, szybkość, skalowalność i bezpieczeństwo napędza adopcję hybrydowych środowisk chmurowych i rozwiązań SASE (Secure Access Service Edge).

CIO i ITDM wykorzystują chmurę do osiągnięcia odporności biznesowej. Nie ma jednak jednego uniwersalnego rozwiązania chmurowego. Podczas gdy większość, bo aż 84% dyrektorów ds. informatyki z całego świata (w EMEAR – 80%, w Polsce – 81%) zgadza się z tym, że ważna jest swoboda, jeżeli chodzi o wybór środowiska chmurowego – czy to w siedzibie firmy, w chmurze publicznej, prywatnej lub SaaS – 86% uważa, że oferowanie spójnego modelu operacyjnego w tych środowiskach jest niezbędne. Dla porównania, tego samego zdania jest 81% respondentów w regionie EMEAR i 83% w Polsce.

Badanie pokazuje również, że prawie 70% ankietowanych globalnie decydentów IT (59% w EMEAR, 61% w Polsce) przyjęło rozwiązania SASE, czyli połączenie funkcji VPN i SD-WAN z natywnymi funkcjami bezpieczeństwa w chmurze. Jako główne przyczyny wdrożenia SASE wskazano inwestycje w aplikacje w chmurze, które wymagały zabezpieczenia (61% globalnie, 58% w EMEAR, i aż 69%, czyli powyżej średniej światowej w przypadku Polski), chęć bycia na bieżąco z najlepszymi praktykami branżowymi (56% globalnie, 52% w EMEAR, 62% w Polsce) i/lub fakt, że pracownicy będą nadal rozproszeni (37% globalnie, 40% w EMEAR, 45% w Polsce). Co interesujące, odsetek decydentów IT, którzy jeszcze nie wdrożyli SASE, ale planują to zrobić, wynosi jedynie 36% w regionie EMEAR, a w Polsce aż 53%.

 

Klienci oczekują doświadczeń tożsamych z tymi, które wynikają z wykorzystania technologii w chmurze niezależnie od tego, czy ich rozwiązania są wdrażane on-premise czy w modelu cloud, co prowadzi do powszechnego przyjęcia rozwiązań „as a Service”.

Rozwiązania „as a Service” przyjęło 73% globalnych, 63% z regionu EMEAR i 65% przedstawicieli polskich organizacji. Zapytani o to, jaki model konsumpcji technologii wykorzystują, 76% przyznaje, że stosują model elastyczny (68% w regionie EMEAR i aż 78% w Polsce). Ponadto, trzy czwarte ankietowanych uważa, że rozwiązanie „as a Service” pomoże zapewnić lepsze wrażenia użytkownikom końcowym i zespołom IT, pomagając ich organizacjom osiągnąć spójność operacyjną. 76% osób twierdzi, że model ten zapewni lepsze wyniki biznesowe (68% w regionie EMEAR i 70% w Polsce), a 77% (70% w EMEAR i 71% w Polsce) chce, aby rozwiązania „as a Service” upraszczały procesy i eliminowały ryzyko.

 

Technologia kluczem do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w nowych czasach

Technologia będzie czynnikiem ułatwiającym CIO i ITDM rozwiązywanie problemów związanych z utrzymaniem wykwalifikowanych pracowników, wewnętrznymi inicjatywami korporacyjnymi i szerszymi kwestiami społecznymi w 2021 roku.

Większość CIO i ITDM (85%) uważa, że zdolność do przyciągania i zatrzymywania talentów w całkowicie cyfrowym świecie będzie miała kluczowe znaczenie. Tego samego zdania jest 82% ich kolegów z regionu EMEAR i 83% przedstawicieli biznesu z Polski. Co ciekawe, w przypadku firm zatrudniających więcej niż 1000 pracowników, odsetek ten rośnie zarówno globalnie (do 95%), jak i regionalnie do 93%.

Biznes zdaje sobie także coraz mocniej sprawę z tego, że w ślad za zwiększonymi inwestycjami w technologie powinny podążać działania na rzecz zwiększania kompetencji cyfrowych. Prawie połowa ankietowanych twierdzi, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierza podnosić kwalifikacje obecnych pracowników (49%) i inwestować w kompetencje w nowych obszarach (46%). Wyniki regionalne i dla naszego kraju w kwestii upskillingu plasują się odpowiednio na poziomie 44% i 48% oraz w kwestii inwestycji w nowe obszary – 39% i 45%.

Większość CIO i ITDM (90%) planuje w 2021 roku zająć się inicjatywami wewnętrznymi (tego samego zdania jest 83% decydentów w regionie EMEAR i 88% w Polsce), w tym zrównoważonym rozwojem (50% globalnie, 42% w regionie EMEAR i 48% w Polsce), zdrowiem psychicznym pracowników (odpowiednio 50%, 41% i 47%), kwestiami prywatności (47%, 41% i 38%), różnorodnością i integracją (47%, 39% i 43%).

Ponadto 85% ankietowanych planuje zająć się w 2021 r. zewnętrznymi kwestiami społecznymi (78% w przypadku całego regionu EMEAR). Odpowiedzi dla Polski plasują się na tym samym poziomie, co średnia światowa, czyli 85%.

 

Wśród zewnętrznych kwestii społecznych, respondenci najczęściej wskazywali na:

  • Zmniejszanie przepaści cyfrowej (39% globalnie, 30% w regionie EMEAR i 29% w Polsce),
  • Poprawę opieki zdrowotnej (37%, 30% i 35%),
  • Kwestię zmian klimatycznych (35%, 31% i 35%),
  • Sprawiedliwość społeczną (34%, 28% i 27%),
  • Poprawę stanu przestrzegania praw człowieka (33%, 26% i 29%),
  • Walkę z dezinformacją i zjawiskiem „fake news” (31%, 26% i 28%),
  • Walkę z ubóstwem, głodem i bezdomnością (28%, 23% i 25%).


Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.