Jesteś tutaj:-, Internet stacjonarny, Newsy, Raporty i prezentacje, Rynek, Taryfy komórkowe, Taryfy stacjonarne-GUS – stan telefonii ruchomej w Polsce w 2015 r. na tle krajów UE

GUS – stan telefonii ruchomej w Polsce w 2015 r. na tle krajów UE

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował kolejną edycję publikacji zawierającej podstawowe dane dotyczące działalności pocztowej i telekomunikacji.

Celem publikacji jest przedstawienie bieżących zmian w zakresie infrastruktury poczty i telekomunikacji i świadczonych usług oraz osiągniętych wyników finansowych.

Przychody z całokształtu działalności w jednostkach łączności ogółem w 2015 r. były niższe o 0,3% niż w 2014 r., głównie w związku ze spadkiem cen na usługi telekomunikacyjne. Ponad 88% tych przychodów stanowiły przychody ze sprzedaży usług. Przychody wypracowane w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 49 osób stanowiły ponad 87% przychodów z całokształtu działalności. Największy wpływ na ogólny spadek
przychodów miało zmniejszenie się wpływów za usługi telefonii stacjonarnej oraz ruchomej.

Największy udział w ogólnych przychodach miały przychody za usługi telefonii ruchomej (41,6%), przy czym ich udział zmniejszył się o 0,3 p. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim oraz przychody za usługi udostępniania Internetu, transmisji danych i poczty elektronicznej (28,7%), których udział wzrósł o 1,9 p. proc. Udział przychodów za usługi telefonii stacjonarnej wyniósł 8,4% i zmalał w porównaniu z 2014 r. o 1,8 p. proc.


Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności w jednostkach łączności ogółem wzrosły o 2,0% w porównaniu z 2014 r., przy czym ponad 93% tych kosztów poniesionych zostało w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób. W strukturze rodzajowej kosztów u tych podmiotów odnotowano wzrost udziału kosztów usług obcych (o 1,2 p. proc.) i pozostałych kosztów (o 0,2 p. proc.), przy spadku zużycia materiałów i energii (o 0,6 p. proc.), wynagrodzeń łącznie ze świadczeniami na rzecz pracowników (o 0,5 p. proc.), udziału
amortyzacji (o 0,3 p. proc.) i podatków i opłat (o 0,1 p. proc.).

W 2015 r. wynik finansowy brutto w jednostkach łączności o liczbie pracujących powyżej 49 osób wyniósł 2261,6 mln zł i był niższy o 8,3% w porównaniu z 2014 r. Wynik finansowy netto w tych jednostkach obniżył się z 2150,2 mln zł przed rokiem do 2045,5 mln zł (tj. o 4,9%). Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności wyniósł 95,3% (wobec 94,8% przed rokiem). Wskaźnik rentowności obrotu brutto zmniejszył się z 5,4% w 2014 r. do 4,7%, natomiast wskaźnik rentowności obrotu netto – z 4,7% do 4,2%. Przeciętne zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w jednostkach łączności ogółem w 2015 r. wyniosło 125,0 tys. i było niższe o 5,1% w porównaniu z 2014 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
ukształtowało się na poziomie 4702,4 zł i było o 2,1% większe niż przed rokiem.

W 2015 r. usługi w zakresie telefonii stacjonarnej świadczyło 136 operatorów, którzy prowadzili usługi w ramach połączeń lokalnych, międzystrefowych i międzynarodowych.

Liczba telefonicznych łączy głównych sieci publicznej (tj. standardowych łączy głównych powiększonych o liczbę łączy w dostępach ISDN) wg stanu w dniu 31 XII 2015 r. wyniosła 4,9 mln i była o 8,4% mniejsza niż przed rokiem. W miastach liczba tych łączy wyniosła 4,0 mln (o 10,2% mniej), a na wsi – 969 tys. (o 0,1% mniej). Na 1000 mieszkańców przypadało 128,7 łączy (w miastach – 171,7, a na wsi – 63,5).

Liczba standardowych telefonicznych łączy głównych sieci publicznej według stanu w dniu 31 XII 2015 r. wynosiła 4,2 mln, tj. o 8,5% mniej niż przed rokiem, w tym w miastach – 3,3 mln, a na wsi – 905 tys. W końcu 2015 r. na 1000 mieszkańców przypadało 109,8 łączy. Największą gęstość tej sieci – mierzoną liczbą łączy 1000 mieszkańców – zanotowano w województwach: mazowieckim (138,0), małopolskim (123,1), pomorskim (119,2) i lubuskim (116,1), a najmniejszą – w warmińsko-mazurskim (85,5) oraz w świętokrzyskim (86,5).

Liczba łączy w dostępach ISDN (sieć cyfrowa z integracją usług umożliwiająca jednoczesne
przekazywanie głosu, faksów, obrazu, danych) wg stanu w dniu 31 XII 2015 r. wynosiła 726,0 tys. (w tym w miastach – 661,9 tys.) i była o 8,1,% mniejsza niż w 2014 r.

W 2015 r. efektem dalszego spadku liczby abonentów telefonii stacjonarnej było zmniejszenie łącznego czasu połączeń za pośrednictwem telefonów stacjonarnych. Połączenia telefoniczne w telefonii stacjonarnej najczęściej wykonywane były w ruchu krajowym, w którym nastąpił spadek łącznego czasu połączeń w stosunku do 2014 r. o 20,0%.

Zmniejszenie poziomu czasu połączeń w telefonii stacjonarnej w latach 2010-2015 prezentuje poniższy wykres.


W telefonii ruchomej liczba abonentów (łącznie z użytkownikami) według stanu na koniec 2015 r. wynosiła 56,3 mln i była o 2,3% mniejsza niż w końcu 2014 r. Na 100 mieszkańców przypadało 146,4 abonentów (w 2014 r. – 149,7).Najwyższy wskaźnik wśród krajów Unii Europejskiej odnotowano w Austrii – 157, we Włoszech
– 151, w Polsce – 149, oraz w Estonii – 149, a najniższy na Cyprze – 95, we Francji – 103 i Irlandii – 104.

W 2015 r. w telefonii ruchomej czas trwania połączeń telefonicznych w ruchu krajowym wzrósł o 9,6% w porównaniu do 2014 r.

Kształtowanie się łącznego czasu trwania połączeń w telefonii ruchomej w latach 2010-2015 ilustruje poniższy wykres.


Rynek usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internetb w 2015 r. nadal powiększał się. W końcu roku korzystało z usług Internetu szerokopasmowego ok. 14 mln użytkowników, tj. ok.15% więcej niż przed rokiem. Na koniec 2015 r. ilość użytkowników posiadających dostęp stacjonarny do Internetu pozostawała na tym samym poziomie jak w końcu 2014 r. (ponad 7 mln), przy czym z dostępu stałego opartego na technologii DSL
korzystało ok. 2,7 mln użytkowników, a realizowanego za pośrednictwem modemu kablowego ok. 2,6 mln.

Poprzez modemy w sieciach ruchomych łączyło się z Internetem ok. 7 mln użytkowników (w 2014 r. ok. 6 mln).

Pełny raport – Łączność – wyniki działalności w 2015 roku: Tutaj

źródło: GUS

Kan

Autor |2016-09-15T16:58:25+02:0015 września 2016 16:58|Kategorie: Internet mobilny, Internet stacjonarny, Newsy, Raporty i prezentacje, Rynek, Taryfy komórkowe, Taryfy stacjonarne|Tagi: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Jeny 15 września 2016 w 16:23 - Odpowiedz

    Trochę raport spóźniony. Wiele się zmieniło od końca roku.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

https://linebet-bangladesh.com/en/mobile