Jesteś tutaj:-, Płatności, Raporty i prezentacje, Rozrywka, Rynek, Sprzęt, Telewizja-Abonament RTV: skorzystaj ze zniżek lub zwolnień od opłat abonamentowych

Abonament RTV: skorzystaj ze zniżek lub zwolnień od opłat abonamentowych

Poczta Polska przypomina, że osoba używająca odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego jest zobowiązana do jego rejestracji w terminie 14 dni, od dnia wejścia w ich posiadanie oraz uiszczania opłat abonamentowych. Zasada dotyczy wszystkich, z wyjątkiem osób ustawowo zwolnionych z tego obowiązku, np. osób bezrobotnych czy seniorów powyżej 75 lat. Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić płacąc z góry.

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi Poczta Polska jest zobowiązana do obsługi zgłaszanych rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, przyjmowania i ewidencjonowania opłat abonamentowych oraz wykonania kontroli terminowości ich uiszczania. Formalności związane z rejestracją odbiorników można dokonać wygodnie za pośrednictwem strony internetowej lub w dowolnej placówce pocztowej.

 

Zniżki w roku 2023

W ciągu roku można korzystać upustów z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc. Od prawie 3% rabatu przy płatności za 2 miesiące do ponad 4% za 11 miesięcy. Przykładowo, jeśli chcemy opłacić abonament od lipca do grudnia za 6 miesięcy z góry zapłacimy 49,60 zamiast 52,20 za używanie odbiornika radiofonicznego i 155,70 zamiast 163,80 za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest wniesienie opłaty z wyprzedzeniem, tj. w terminie do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. W naszym przykładzie będzie to do 25 lipca.

Najkorzystniejszym finansowo rozwiązaniem jest opłacenie abonamentu z góry za cały rok, można z tej opcji skorzystać dopiero w kolejnym roku rozliczeniowym, tj. 2024. Opłacając abonament za rok z góry do 25 stycznia można będzie uzyskać aż 10% rabatu. Stawki opłat na rok 2024, zgodnie z rozporządzeniem KRRiT, pozostają na poziomie stawek obowiązujących w roku bieżącym.

Szczegóły dotyczące bieżących zniżek dostępne są pod adresem Wysokość opłat abonamentowych RTV w 2023 roku.

Informacje o wysokości opłat abonamentowych ustalanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, kalkulator, jak i pozostałe informacje na temat abonamentu oraz zniżek, dostępne są pod adresem: rtv.poczta-polska.pl

 

Kto nie musi opłacać abonamentu?

Obowiązujące w Polsce przepisy prawne ściśle określają, komu przysługuje zwolnienie od uiszczania opłat abonamentowych. Lista obejmuje m.in. osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidztwa, całkowitą niezdolność do pracy, znaczny stopień niepełnosprawności, trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną, osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów, osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS, osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej, osoby bezrobotne, osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, otrzymujące zasiłek dla opiekuna.

Na podstawie odrębnych ustaw zwolnieni są również: inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkowie rodzin po wskazanych kombatantach, osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa.

Szczegółowa lista osób, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat abonamentowych oraz rodzaje dokumentów stanowiących podstawę do zwolnienia znajduje się na rtv.poczta-polska.pl/?action=Zwolnienia

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i dokonali rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, są zwolnieni z uiszczania opłat abonamentowych. Co istotne, osoby te nie są zobowiązane do zgłaszania w placówkach pocztowych uprawnień do zwolnienia od opłat, gdyż z mocy prawa są zwolnione od ich uiszczania.

Pozostałe osoby, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat, powinny zgłosić uprawnienia w wybranej placówce pocztowej. Dotyczy to wyłącznie tych osób, które do tej pory nie skorzystały z takiej możliwości.

 

Jakie dokumenty należy okazać w placówce pocztowej, by uzyskać zwolnienie z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych?

Zgodnie z obowiązującym uregulowaniami prawnymi osoby, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat abonamentowych, powinny zgłosić się do wybranej placówki pocztowej i przedstawić stosowne dokumenty, potwierdzające uprawnienia do zwolnienia. Pełna lista dokumentów uprawniających do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych znajduje się na tutaj. Zwolnienie od opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedstawiono w placówce pocztowej dokument potwierdzający uprawnienia do zwolnienia.

Autor |2023-06-15T10:14:36+02:0015 czerwca 2023 10:00|Kategorie: Newsy, Płatności, Raporty i prezentacje, Rozrywka, Rynek, Sprzęt, Telewizja|Tagi: , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.