Jesteś tutaj:-, Newsy, Orange, Rynek-Orange Polska ma 14,555 mln kart SIM i solidne wyniki finansowe

Orange Polska ma 14,555 mln kart SIM i solidne wyniki finansowe

Orange Polska informuje o rekordowym przyroście liczby klientów ofert konwergentnych i poprawie trendu EBITDA, wspartego większym zorientowaniem na wartość, w 2 kw. 2017 roku.


Po pierwszym półroczu Orange Polska ma 14,555 mln. kart SIM – 12,3% (rdr), w tym 9,573 mln. klientów post-paid (+10,1% rdr) i 4,983 mln pre-paid (-37,0% rdr).

Kluczowe wskaźniki KPI (w
tys.)
2 kw. 2016 2 kw. 2017 Zmiana
liczba klientów ofert
konwergentnych
679 1 084 +59,6%
dostępy mobilne (liczba kart
SIM)
16 614 14 555 -12,3%
post-paid 8 716 9 573 +10,1%
pre-paid 7 898 4 983 37,0%
stacjonarne dostępy
szerokopasmowe (rynek detaliczny)
2 139 2 323 +9,7%
stacjonarne łącza głosowe (rynek
detaliczny)
4 059 3 809 6,1%

Podsumowanie 2 kw. 2017 roku:

 • bardzo dobre wyniki komercyjne w ofertach konwergentnych, Internecie stacjonarnym i
  mobilnych usługach abonamentowych:
  • rekordowy przyrost o +16% kwartał-do-kwartału liczby klientów konwergentnych, dzięki sukcesowi oferty Orange Love
  • kontynuacja odbicia w segmencie Internetu stacjonarnego: przyrost liczby klientów
   o +10% rok-do-roku, +54 tys. przyłączeń netto w 2 kw., dzięki popularności mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego oraz usług światłowodowych
  • przyrost o +10% rok-do-roku liczby klientów mobilnych usług abonamentowych,
   +121 tys. przyłączeń netto w 2 kw.
 • solidne wyniki finansowe, odzwierciedlające większy nacisk na tworzenie wartości
  • spadek przychodów o 2,2% rok-do-roku:
   • w telefonii komórkowej podejście bardziej zorientowane na wartość
    spowodowało niższe subsydiowanie telefonów i większy udział ofert bez telefonu
   • wzrost w segmencie Internetu stacjonarnego
   • utrzymująca się presja w obszarze usług tradycyjnych
  • spadek skorygowanej EBITDA o 0,5% rok-do-roku, przy marży na poziomie 28,9% (wzrost o 0,5 pp rok-do-roku):
   • spadek kosztów sprzedaży w wyniku większej koncentracji na wartości
   • wsparty zyskami ze sprzedaży nieruchomości (57 mln zł)
   • cel całoroczny EBITDA w przedziale 2,8-3,0 mld zł potwierdzony
  • ponad 1,9 mln gospodarstw domowych w zasięgu sieci światłowodowej na koniec czerwca (z czego 266 tys. objęto zasięgiem w 2 kw.)
  • liczba klientów usług światłowodowych na poziomie 145 tys. (+28 tys. przyłączeń
   netto w 2 kw.)
  • penetracja usługi na poziomie 7,4%
 • skorygowane nakłady inwestycyjne4 w wysokości 437 mln zł (spadek o -9,0% rok-doroku), w tym 154 mln zł na rozbudowę sieci światłowodowej
  • z wyłączeniem nakładów na sieć światłowodową, spadek nakładów inwestycyjnych o 20% rok-do-roku
 • skorygowane organiczne przepływy pieniężne w wysokości 218 mln zł, odbicie po 1 kw.


Odnosząc się do wyników za 2 kwartał 2017 roku, Jean-François Fallacher, Prezes Zarządu, stwierdził:

Teraz, po około pięciu miesiącach obecności Orange Love na rynku, możemy z przekonaniem stwierdzić, że nasza flagowa oferta odniosła sukces. Udało się nam pozyskać ponad 200 tys. klientów, z czego około 80% zakupiło przynajmniej jedną nową usługę Orange, generując dla nas dodatkową wartość. Uważamy, że do popularności Orange Love przyczyniła się przede wszystkim prostota oferty w połączeniu z atrakcyjną ceną i sprawną realizacją. W efekcie, w 2 kw. nastąpił rekordowy wzrost – aż o 16% – liczby klientów konwergentnych, która przekroczyła milion.

Obecnie, ponad 50% nowo pozyskiwanych klientów indywidualnych stacjonarnego Internetu i
ponad 40% aktywujących mobilne głosowe usługi abonamentowe decyduje się na pakiet Orange Love. W kolejnych miesiącach będziemy pracować nad dalszym uatrakcyjnieniem ofert
konwergentnych.

Zgodnie z przewidywaniami, na komercjalizację sieci światłowodowej wpłynęła w pewnym stopniu mniejsza liczba dni roboczych w minionym kwartale. W 2 kw. zasięg sieci zwiększył się o ponad 266 tys. gospodarstw domowych; około 20% tego przyrostu przypadło na infrastrukturę innych operatorów, co pomaga nam w optymalizacji nakładów inwestycyjnych. Obecnie, nasza usługa światłowodowa jest dostępna dla blisko 2 milionów gospodarstw domowych w Polsce. Już teraz docieramy do około 40% wszystkich gospodarstw domowych w dużych miastach. W drugim półroczu będziemy nadal pracować nad monetyzacją inwestycji w sieć światłowodową.

Do 2020 roku, przy rozbudowie sieci światłowodowej będziemy korzystać z dofinansowania w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Obejmiemy zasięgiem szybkiego Internetu
ponad 360 tys. gospodarstw domowych oraz 3 700 szkół na terenach mniej zurbanizowanych w wielu regionach Polski. Orange Polska jest najlepiej predestynowanym do realizacji takich
projektów operatorem ze względu na znaczącą synergię z posiadaną infrastrukturą sieciową.

Cieszę się, iż wspólnie z rządem będziemy stopniowo eliminować „białe plamy”, przyczyniając się do rozwoju społeczności lokalnych – co jest zgodne z przyjętym przez nas zintegrowanym
podejściem do biznesu. Kilka dni temu poinformowaliśmy o nabyciu od Multimedia Polska spółki zajmującej się sprzedażą energii elektrycznej, co czyni nas liderem wśród alternatywnych dystrybutorów energii w Polsce. To ważny krok w rozwijaniu obszarów wzrostu komplementarnych do naszej podstawowej działalności. Pozwoli to nam także na dosprzedaż usług telekomunikacyjnych, przyczyniając się do wzrostu przychodów i podniesienia lojalności klientów.

Nasze wyniki komercyjne i finansowe w 2017 roku, zwłaszcza w 2 kw., zaczęły odzwierciedlać
zwiększony nacisk, jaki kładziemy na tworzenie wartości. W przyszłości zamierzamy dalej
zmierzać w tym kierunku. W dniu 4 września br., na spotkaniu na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie, przedstawimy zaktualizowane plany średniookresowe.

Wyjaśnimy w jaki sposób zamierzamy lepiej realizować cele strategiczne oraz dostosować naszą działalność do zmieniających się warunków rynkowych.”


Wyniki finansowe spadek przychodów o 2,2% rok-do-roku wobec -3,5% w 2 kw. 2016 roku

Przychody w 2 kw. wyniosły 2 839 mln zł i zmniejszyły się o 64 mln zł, tj. o 2,2% rok-do-roku. Pogorszenie trendu względem dwóch poprzednich kwartałów odzwierciedla wyższą bazę porównawczą dla przychodów ze sprzedaży sprzętu do usług komórkowych (wzrost o 16% rok-do-roku w 2 kw. wobec 65% rok-do-roku w 1 kw.). W 2 kw. do wzrostu przychodów ze sprzedaży sprzętu przyczyniły się niższe subsydia do telefonów sprzedawanych w planach ratalnych. Natomiast pozostałe kluczowe trendy po stronie przychodów nie uległy większym zmianom. Przychody z usług komórkowych zmniejszyły się o 5,9% rok-do-roku (-79 mln zł), a z tradycyjnych stacjonarnych linii biznesowych (PSTN i hurtowych) o 11,2% rok-do-roku (-65 mln zł). W segmencie stacjonarnego Internetu nastąpiła dalsza poprawa: przychody zwiększyły się o 2,3% rok-do-roku, wobec 1% w 1 kw. 2017 roku oraz -4,5% w 2 kw. 2016 roku.

W 2 kw. 2017 roku, nastąpił rekordowy przyrost liczby klientów konwergentnych o 146 tys., tj. o 16%, do poziomu 1,08 mln. Przyczyniła się do tego wprowadzona w lutym oferta konwergentna Orange Love, która była dostępna na rynku przez pełny kwartał. O sukcesie tej propozycji zdecydowała atrakcyjna cena i prostota rozwiązania, wsparta skoncentrowaną i sprawną realizacją. W efekcie, udział ofert konwergentnych wśród klientów indywidualnych korzystających z usług stacjonarnego Internetu wzrósł do 43% (wobec 30% rok wcześniej), zaś mobilnych abonamentowych usług głosowych – do 31% (wobec 20% w 2 kw. 2016 roku). Łączna liczba usług, z których korzystają indywidualni klienci rozwiązań konwergentnych, przekroczyła 3,4 mln, co oznacza, że średnio każdy klient korzysta z ponad czterech usług.
Liczba klientów komórkowych usług abonamentowych zwiększyła się w 2 kw. o 121 tys., tj. 1,3%. W mobilnych ofertach głosowych utrzymała się wysoka liczba aktywacji netto (103 tys.). Natomiast liczba klientów komórkowych usług szerokopasmowych zmniejszyła się o 30 tys., wskutek zwrotu ku ofertom mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego oraz rosnących pakietów danych dla smartfonów w głosowych planach taryfowych. Na liczbę raportowanych usług przedpłaconych nadal miało wpływ wprowadzenie obowiązkowej rejestracji kart SIM. Był to ostatni kwartał, w którym ten czynnik miał znaczenie.

Udział ruchu LTE w całkowitej mobilnej transmisji danych w 2 kw. osiągnął 73%. Wskaźnik penetracji dla smartfonów wśród klientów głosowych usług abonamentowych osiągnął 69% wobec 64% w 2 kw. 2016 roku. Wzrost ruchu transmisji danych na użytkownika w segmencie głosowych usług abonamentowych utrzymał się na poziomie około 100% rok-do-roku.
Baza klientów stacjonarnego Internetu podlegała dalszej transformacji. W 2 kw. całkowita liczba klientów zwiększyła się o 54 tys., tj. 10%5 rok-do-roku, osiągając poziom 2,32 mln. Utrata netto łączy ADSL i CDMA została z nadwyżką zrównoważona przez 112 tys. przyłączeń netto w usługach światłowodowych, VDSL i usługach mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego. Liczba klientów usług światłowodowych zwiększyła się o 28 tys. (wobec 29 tys. w 1 kw.), osiągając poziom 145 tys. Udział wyżej wymienionych technologii wzrostowych w ogólnej liczbie klientów wzrósł do 39% (wobec 23% na koniec 2 kw. 2016 roku).

W segmencie stacjonarnych usług głosowych, utrata łączy netto spowolniła do 50 tys. wobec 73 tys. kwartał wcześniej. Wynikało to wyłącznie ze wzrostu w usługach telefonii internetowej (VoIP), które wchodzą w skład pakietu Orange Love.

Kluczowe wskaźniki operacyjne Grupy Kapitałowej Orange PolskaPełne wyniki finansowe Orange Polska po 2 kw. 2017 r.: Tutaj

Prezentacja: Tutaj

źródło: Orange

Kan

Autor |2017-07-26T20:35:26+02:0026 lipca 2017 20:35|Kategorie: Finanse, Newsy, Orange, Rynek|Tagi: , , |9 komentarzy

9 komentarzy

 1. Blom 26 lipca 2017 w 19:12 - Odpowiedz

  Coś czego Plus ani T-Mobile nigdy nie zrozumieją- bazę klientów i przychody buduje się ofertą, a nie spamem na portalach, o wspaniałości oferty i zasięgu.

  • gosc 27 lipca 2017 w 14:53 - Odpowiedz

   Chyba ci się z plejem pomyliło. Zapomniałeś dodać że T-mobile i plus nie mają takich spektakularnych padów sieci. Taki szczególik dla zainteresowanych działaniem sieci.

 2. Nika 26 lipca 2017 w 19:20 - Odpowiedz

  Widać jak już tej rejestracja prepaid uspokoiła rynek. Nie ma tych tysięcy nowych SIM, a bardziej widać abonament i wiernych klientów. Wyniki bardzo dobre.

  • Roy 27 lipca 2017 w 15:50 - Odpowiedz

   Może i dobre, ale ja tam preferuję Plusa. Zasięgowo – przynajmniej w moich okolicach – zdecydowanie lepiej polski operator.

 3. 654465 26 lipca 2017 w 19:57 - Odpowiedz

  16lat mam nr w Orange, przez ostatnie 4lata umowę podpisywałem na rok, teraz zbliża się koniec więc podszedłem do salonu po informować że po zakończeniu umowy chcę przejść do oferty na kartę. Pierwszy raz zdarzyło mi się że Pani w salonie nie namawiała na podpisanie kolejnej umowy-wypisała wniosek o przejściu na kartę i dziękuję.

  • Janek 28 lipca 2017 w 10:43 - Odpowiedz

   Jak na kartę to polecam Plush. Mało kosztuje, a nolimit rozmowy i sms, a przy tym dużo neta czy media społecznościowe nienaruszające pakietu netowego.

 4. mroone wafelki 26 lipca 2017 w 21:47 - Odpowiedz

  No, ładnie. I te dobre wyniki w przeddzień debiutu Play na giełdzie. Akcje Orange są niedowartościowane, Playa przewartościowane.

 5. Vera 27 lipca 2017 w 08:55 - Odpowiedz

  Cieszy wynik Orange, po zawirowaniach z rejestracją prepaid i roamingiem całkiem dobrze Orange się trzyma

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

https://linebet-bangladesh.com/en/mobile