UKE: analiza cen usług wiązanych w Polsce

Według UKE ceny oferowane w 2014 r. były w większości wypadków niższe niż w 2012 r. Średnia opłata za pakiet „telewizja + Internet” w 2014 r. była niższa niż ta oferowana w 2012 r. o 15 zł w umowie na 12 miesięcy oraz o 30 zł w dwuletnim okresie zobowiązania. Największa różnica widoczna była jednak w przypadku cen minimalnych w umowie na dwa lata. Różnica między 2014 r. a 2012 r. wyniosła w tym wypadku 37 zł.

W ramach niniejszego opracowania przeanalizowane zostały ceny usług wiązanych dostępnych na polskim rynku. Analiza cen dotyczy 2014 r. i została przeprowadzona na podstawie cenników i regulaminów, które były aktualne na dzień 29 grudnia 2014 r. Porównane zostały średnie miesięczne koszty korzystania z pakietów oraz opłaty za pierwszy miesiąc trwania umowy.

Przedstawione we wprowadzeniu do analizy informacje o ofertach, które posłużyły do nakreślenia ogólnego obrazu polskiego rynku usług wiązanych, pochodzą z 2013 r. z Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku.

Do analizy wybrani zostali przedsiębiorcy, którzy na koniec 2013 r. mieli największy udział w rynku usług wiązanych pod względem liczby abonentów.

Usługa wiązana zdefiniowana została jako sprzedaż przynajmniej dwóch usług telekomunikacyjnych w pakiecie, za który obowiązuje jedna cena i który jest rozliczany w ramach jednego rachunku. Według Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku z usług wiązanych w Polsce korzystało na koniec 2013 r. około 2,4 mln użytkowników. Najczęściej wybieranymi pakietami były: „TV + Internet” (45,6%) oraz pakiet triple Internet + TV” (28,3%).


Wykres 1. Udziały poszczególnych rodzajów projektów pod względem liczby abonentów

W opracowaniu pod uwagę wzięte zostały oferty następujących operatorów, którzy w 2013 r. mieli udział ponad 1% w liczbie abonentów:

  UPC Polska Sp. z o.o.

  Vectra S.A.

  Orange Polska S.A.

  Netia S.A. (Telefonia Dialog Sp. z o.o.)

  Toya Sp. z o.o.

  Multimedia Polska S.A.

Analizie cen poddane zostały następujące rodzaje pakietów, które na koniec 2013 r. były najpopularniejsze na rynku (z wyłączeniem zestawu „Internet + telefonia ruchoma”):

  Internet stacjonarny + telewizja (69 pakietów),

  Telefon stacjonarny + telewizja (17 pakietów),

  Internet stacjonarny + telefon stacjonarny (71 pakietów),

  Internet stacjonarny + telefon stacjonarny + telewizja (136 pakietów).

Za zestaw „Internet + telewizja” trzeba było w badanym okresie zapłacić średnio 108 zł (w umowie na rok) lub 89 zł (w umowie na dwa lata). Średnie stawki za zestaw „telefon stacjonarny + telewizja” kształtowały się na poziomie 93 zł (12 miesięczny okres zobowiązania) i 83 zł (24 miesięczny okres zobowiązania). Pakiet double play „telefon stacjonarny + Internet” kosztował średnio 95 zł (roczna umowa) lub 83 zł (dwuletnia umowa). Średnia stawka za usługę triple play (Internet + telefon stacjonarny + telewizja) wyniosła 131 zł (usługa zakupiona na 12 miesięcy) oraz 110 zł (usługa zakupiona na 24 miesiące).

Ceny oferowane w 2014 r. były w większości wypadków niższe niż w 2012 r. Jedynie w przypadku oferty triple play na 12 miesięcy średnie i maksymalne stawki oraz opłata minimalna w odniesieniu do pakietu „telewizja + Internet” w umowie na rok w 2014 r. były wyższe od tych dostępnych w 2012 r.

Średnia opłata za pakiet „telewizja + Internet” w 2014 r. była niższa niż ta oferowana w 2012 r. o 15 zł w umowie na 12 miesięcy oraz o 30 zł w dwuletnim okresie zobowiązania. Największa różnica widoczna była jednak w przypadku cen minimalnych w umowie na dwa lata. Różnica między 2014 r. a 2012 r. wyniosła w tym wypadku 37 zł.


Wykres 2. Ceny pakietów „telewizja + Internet” w 2012 i 2014 r.

W przypadku pakietu „telefon stacjonarny + Internet” w okresie od 2012 r. do 2014 r. największe zmiany zaszły w maksymalnych kosztach ponoszonych za korzystanie z usługi. Najwyższa cena za ww. pakiet była w 2014 r. niższa o 40 zł oraz 36 zł odpowiednio w rocznym i dwuletnim okresie zobowiązania.


Wykres 3. Ceny pakietów „telefon stacjonarny + Internet” w 2012 r. i 2014 r.

Pełna treść analizy: Tutaj

źródło: UKE

Kan1 komenarz

 1. marek 31 marca 2015 w 17:11 - Odpowiedz

  Za zestaw „Internet + telewizja” trzeba było w badanym okresie zapłacić średnio 108 zł NO GDZIE? jak ja place 40 pln za neta i tv za gigakablowke.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.