Jesteś tutaj:-, Play, Prawo, Rynek-Kara 500tys zł dla P4

Kara 500tys zł dla P4

Prezes UKE nałożył karę w wysokości 500 000 zł za zawyżanie wysokości roszczeń z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez abonenta przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta.

W toku postępowania UKE stwierdził, że P4 bezprawnie naliczał swoim abonentom opłaty za zerwanie umowy przed upływem jej terminu. Zgodnie z prawem opłata ta nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi i pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Przepis stanowi, iż w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub przez dostawcę usług z winy abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Celem opisanego obowiązku ustawowego jest ochrona abonentów przed wygórowanymi roszczeniami ze strony operatorów, którzy jako silniejsza strona stosunku zobowiązaniowego, mogą ustalać zbyt wysokie kary umowne utrudniając lub wręcz uniemożliwiając abonentom podjęcie decyzji o zmianie dostawcy usług.

Postępowanie administracyjne jednoznacznie wykazało, iż P4 wystawiała abonentom noty obciążeniowe zawierające kwoty przewyższające maksymalną wysokość kar umownych należnych w dniu rozwiązania . Czyn ten zagrożony jest karą pieniężną.

Pobieranie od abonentów kwoty kary umownej przewyższającej wartość przyznanej ulgi mogło utrudniać lub uniemożliwiać abonentom korzystanie z prawa do zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych, ingerując w ten sposób w gwarantowaną prawem swobodę zawierania umów.

Naruszenie przez P4 obowiązków stwierdzono w treści trzech ofert promocyjnych, na podstawie których Spółka zawarła do 25 stycznia 2011 r. 154.624 umów oraz wystawiła 8.335 not obciążeniowych (wezwań do zapłaty). W postępowaniu administracyjnym wzięto pod uwagę tyko przypadki wystąpienia przez P4 z zawyżonym roszczeniem, nie zaś przypadki zawyżenia kar umownych/ulg w treści umów. Operator, jako dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, dopuścił się naruszeń, polegających na wystąpieniu – w ramach badanej próbki – z zawyżonymi roszczeniami do 90,9 proc. abonentów, którym wystawił noty obciążeniowe.

Dokonane przez Spółkę naruszenia przepisów Pt dotyczą praw abonentów, które pozostają pod szczególnym nadzorem Prezesa UKE, z uwagi na funkcję ochronną Pt w relacji abonent – przedsiębiorca telekomunikacyjny. Pomimo teoretycznie równoprawnej pozycji obu stron umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, abonent faktycznie występuje w pozycji słabszej strony umowy. Wobec powyższego, Prezes UKE, jako organ administracji publicznej, mający narzędzia służące dyscyplinowaniu przedsiębiorców telekomunikacyjnych i skłanianiu ich do przestrzegania przepisów Pt, podjął niniejszą decyzją działania celem doprowadzenia do stanu, w którym Spółka w przyszłości nie będzie naruszała powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Prawo telekomunikacyjne przewiduje w takich sytuacjach wydanie przez Prezesa UKE decyzji nakładającej karę pieniężną w maksymalnej wysokości do 3 proc. przychodów ukaranego podmiotu.

Przy określeniu wysokości kary Prezes UKE wziął pod uwagę jako, czynnik wpływający na obniżenie wymiaru kary, zarówno oświadczenie Spółki o realizacji systemu naprawczego wynikającego z realizacji zobowiązań określonych w decyzji Prezesa UOKiK z dnia 28 stycznia 2011 r., polegającego na wysłaniu konsumentom/abonentom informacji o zawyżonych karach umownych oraz o prawie wystąpienia o zwrot nienależnie pobranych kwot z tytułu zawyżonych kar umownych, jak i deklarowane przez Spółkę zmniejszenie wysokości kar umownych na indywidualnych kontach abonenckich.

Prezes UKE podkreśla także, że wysokość kary pieniężnej uwzględnia okoliczność, że Spółka była już karana przez Prezesa UKE w 2010 r. za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych P4, przy zawieraniu umów o świadczenie usług telefonicznych.

źródło: UKE

potter28

Autor |2011-06-15T11:30:19+02:0015 czerwca 2011 11:30|Kategorie: Newsy, Play, Prawo, Rynek|Tagi: , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Poll 15 czerwca 2011 w 13:45 - Odpowiedz

    A ja się martwiłem, że Orange chce ode mnie 1400zł za zerwanie. Okazali sie w porządku a Play no… niestety…kiepściutko, kiepściutko. Jedno pocieszenie jest takie, że nie zamierzam póki co rezygnować przed czasem ani nawet po czasie.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

https://linebet-bangladesh.com/en/mobile