Jesteś tutaj:-, Newsy, Płatności, Raporty i prezentacje, Rynek-Wyniki Grupy PZU w I kwartale 2021 roku

Wyniki Grupy PZU w I kwartale 2021 roku

Wynik netto Grupy PZU (przypisany właścicielom jednostki dominującej) wyniósł w I kw. 2021 roku 897 mln zł, co stanowi wzrost o prawie 700% w stosunku do analogicznego okresu roku 2020. Implikuje to zwrot na kapitale na bardzo wysokim poziomie 18,8%. Składka przypisana brutto w I kw. 2021 roku utrzymała się na poziomie zbliżonym do roku 2020, tj. 6,1 mld zł.

 

– W maju zaproponowaliśmy wypłatę najwyższej od wielu lat dywidendy na akcję w wysokości 3,5 zł za lata 2019 i 2020, tj. prawie o połowę wyższą niż średnia wypłata od IPO. W sumie chcemy przeznaczyć na ten cel rekordowe 3 mld zł, czyli więcej niż jakakolwiek spółka giełdowa w tym roku. Mimo wyzwań, które przyniosła pandemia, sprawnie i dynamicznie dostosowaliśmy zakres oferty do zmian w strukturze modeli zachowań konsumentów i nowych trendów rynkowych, wynikających ze zmian technologicznych i społecznych. Jednocześnie prowadziliśmy biznes ubezpieczeniowy w sposób, który pozwolił na zachowanie dużego buforu bezpieczeństwa, zarówno z punktu widzenia wskaźnika Solvency II, jak i wymogów regulacyjnych. Dzięki temu stopa dywidendy proponowanej do wypłacenia przez PZU to bardzo wysokie 10% – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

 

Jak dodaje prezes, wyniki osiągnięte w I kwartale 2021 roku potwierdzają zasadność przyjętych założeń. Zysk przypisany właścicielom jednostki dominującej wyniósł 897 mln zł, co jest najwyższym od 3 lat wynikiem osiągniętym w I kwartale roku, a także stanowi prawie 47% wyniku netto osiągniętego w całym 2020 roku. – Co ważne, za tymi liczbami stoją nie tylko dobre rentowności w ubezpieczeniach i inwestycjach, ale także szybko rosnące wpływy ze sprzedaży oferty usług medycznych (wzrost o 22% r/r) i coraz większa kontrybucja części bankowej. W I kw. 2020 roku działalność bankowa spowodowała konieczność dokonania 516 mln zł odpisu w ciężar wyniku, natomiast w I kw. 2021 roku ten segment kontrybuował pozytywnie do wyniku netto w wysokości 86 mln zł. Jednocześnie sprzedaż produktów ubezpieczeniowych przez banki Grupy PZU podwoiła się rok do roku, co przekłada się na wzrost przychodów w segmencie ubezpieczeń życiowych – zwraca uwagę dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

 

Inwestycje

Portfel inwestycyjny przypisany do działalności ubezpieczeniowej charakteryzuje się wysokim poziomem dywersyfikacji i bezpieczeństwa. Na koniec I kw. 2021 roku głównym jego składnikiem były obligacje – w 66% skarbowe i w 16% korporacyjne.

 

– Marka PZU to ważne zobowiązanie w stosunku do klientów, które daje im gwarancję stabilności w każdym scenariuszu, także w przypadku zawirowań gospodarczych. Dlatego tak ważny jest dla nas element bezpieczeństwa kapitałowego w zakresie powierzonych nam środków, które w głównej mierze stanowią pokrycie rezerw na wypłaty odszkodowań. Nie oznacza to jednak całkowitej redukcji apetytu na ryzyko. Doświadczenia, które zdobyliśmy w obszarze zarządzenia ryzykiem czy współpracy z funduszami private equity, pozwalają nam skutecznie czerpać korzyści również z inwestycji o bardziej stromych profilach zysku i ryzyka. W I kw. 2021 roku instrumenty kapitałowe, które stanowią zaledwie kilka procent portfela, kontrybuowały do wyniku inwestycyjnego w kwocie 519 mln zł. Pokazuje to, że mając profesjonalne zaplecze w postaci zespołów analitycznych TFI PZU, możemy generować wysokie zwroty przy zachowaniu określonego poziomu ryzyka – mówi członek zarządu PZU i dyrektor finansowy Tomasz Kulik.

 

Wynik osiągnięty na lokatach Grupy PZU w I kw. 2021 roku wyniósł 2,4 mld zł, tj. wzrósł o 75,5% r/r. W tym wynik na lokatach z tytułu działalności bankowej wzrósł o 2,4% r/r.

 

Ubezpieczenia na życie i zdrowotne

W I kw. 2021 roku przypis składki w ubezpieczeniach na życie wzrósł o 3,2% r/r – do wartości 2,2 mld zł. Wzrost wynikał głównie z rozwoju sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych, z poziomu 416 mln zł w I kw. 2020 roku do poziomu 487 mln zł w I kw. 2021 roku.

 

– W ubiegłym roku składka z ubezpieczeń indywidualnych wzrosła o 8,3% r/r. W I kw. 2021 roku ta dynamika przyspieszyła do 17,1% r/r, co było głównie związane ze wzrostem ubezpieczeń ochronnych o 30,7% r/r. Zanotowaliśmy także dwucyfrowy wzrost na produktach inwestycyjnych. Zachodzące zmiany to z jednej strony efekt skutków pandemii COVID-19, a  z drugiej to rezultat rosnącej świadomości potrzeby posiadania takich produktów. To właśnie ten czynnik w długim okresie będzie wspierał wzrost, szczególnie że nasycenie ubezpieczeń na życie w Polsce jest w dalszym ciągu dużo niższe niż średnia w Unii Europejskiej – mówi prezes zarządu PZU Życie Aleksandra Agatowska.

 

Mocna pozycja kapitałowa

Mimo wymagającego otoczenia, pozycja kapitałowa Grupy PZU pozostaje bardzo silna.  Grupa PZU osiąga jeden z najwyższych współczynników wypłacalności wśród europejskich ubezpieczycieli, co potwierdza wysokie bezpieczeństwo prowadzonej działalności. Wskaźnik Solvency II na 31 grudnia 2020 roku osiągnął poziom 236% (Grupa PZU).

 

Główne osiągnięcia Grupy PZU

Wyniki finansowe:

 • wysoka rentowność w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych – wskaźnik mieszany na poziomie 89,1% w I kw. 2021 roku (87,4% w I kw. 2020 roku) +1,7 p.p. r/r;
 • zwrot na portfelu głównym: 8,1 p.p. w I kw. 2021 roku (3,5 p.p. w I kw. 2021 roku),  pozytywny wpływ portfela akcyjnego;
 • marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i IK w I kw. 2021 pod wpływem pandemii na poziomie 10,2% (22,6% w I kw. 2020 roku);
 • koszty pod ścisłą kontrolą. Mimo presji na wzrost wynagrodzeń oraz dodatkowych kosztów związanych z pandemią COVID-19, wskaźnik kosztów wyniósł 7,2% w I kw. 2021 roku (7,0% w I kw. 2020 roku);
 • zwrot na kapitale w I kw. 2021 roku na poziomie 18,8%. PZU wśród ubezpieczycieli osiągających najwyższe zwroty na kapitale w Europie.

 

Rozwój biznesu:

 • stabilna składka z ubezpieczeń na życie grupowych i indywidualnie kontynuowanych w I kw. 2021 w Polsce, pomimo ograniczania benefitów pracowniczych;
 • bardzo wysoki przypis składki z ubezpieczeń indywidualnych w I kw. 2021 roku (487 mln zł). Jego motorem były ubezpieczenia ochronne na życie (wzrost przypisu składki +31% r/r);
 • wzrost przypisu z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych korporacyjnych o 9%, głównie w obszarze ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej;
 • w obszarze ubezpieczeń pozakomunikacyjnych masowych przyrost składki z ubezpieczeń NNW i pozostałych, głównie w wyniku rozwoju sprzedaży ubezpieczeń oferowanych we  współpracy z bankami Grupy PZU do pożyczek gotówkowych i kredytów hipotecznych;
 • mocny popyt na ubezpieczenia korporacyjne. Ubezpieczenia komunikacyjne pod presją rosnącej konkurencyjności rynku i spadających cen;
 • dalszy dynamiczny wzrost popytu na prywatne usługi medyczne. Przychody PZU Zdrowie w I kw. 2021 roku wyższe o 22% r/r;
 • intensywny rozwój filaru inwestycyjnego. TFI PZU jednym z liderów sprzedaży funduszy i udziału w rynku PPK, kontynuacja napływu środków do funduszy w warunkach utrzymywania się rekordowo niskich stóp procentowych;
 • udział w rynku PPK na poziomie 39%, w tym wartość zgromadzonych aktywów netto na poziomie 569,9 mln PLN (ponad 65 tys. pozyskanych firm);
 • dalsze wzmacnianie współpracy z bankami, skutkujące istotnym wzrostem nowej sprzedaży ubezpieczeń życiowych ochronnych w kanale bankowym oraz liczby ubezpieczonych.
Autor |2021-05-27T11:19:05+02:0027 maja 2021 12:00|Kategorie: Finanse, Newsy, Płatności, Raporty i prezentacje, Rynek|Tagi: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.