Jesteś tutaj:-, Internet stacjonarny, Newsy, Opinie ekspertów, Prawo, Rynek, Taryfy komórkowe, Taryfy stacjonarne-BCC pozytywnie ocenia projekt ustawy o rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

BCC pozytywnie ocenia projekt ustawy o rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Opinia BCC do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

BCC pozytywnie ocenia projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Nowe przepisy powinny przyspieszyć i ułatwić prowadzenie inwestycji, zmniejszyć koszty, doprecyzować pojęcia, a tym samym poprawić jakość realizacji budowy sieci, a w konsekwencji zwiększyć w Polsce dostęp do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych i szybkiego internetu.

Projekt dotyczy usunięcia barier administracyjnych i prawnych w procesie inżynieryjno-budowlanym blokującym rozwój sieci szerokopasmowych i obniżenia kosztów budowy sieci szerokopasmowych poprzez m.in. rozszerzenie kręgu podmiotów dysponujących infrastrukturą techniczną, zobowiązanych do jej udostępniania przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, którzy wykorzystają ją do budowy szybkich sieci telekomunikacyjnych.

BCC pozytywnie ocenia wprowadzane kierunki zmian, w szczególności:

  1. zmianę w zakresie potencjalnego obniżenia kosztów realizacji inwestycji poprzez rozszerzenie obowiązku udostępniania infrastruktury technicznej o podmioty zapewniające infrastrukturę np. na użytek transportu

  2. postulowany przez BCC wielokrotnie, obowiązek koordynacji prac budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej, co zdecydowanie wpłynie na jakość oraz szybkość realizacji budowy sieci telekomunikacyjnych

  3. uszczegółowienie i doprecyzowanie przepisów w zakresie dostępu do nieruchomości celem wykonywania instalacji telekomunikacyjnych

  4. obowiązek wyposażania budynków mieszkaniowych w instalację telekomunikacyjną, co zdecydowanie wpłynie pozytywnie na dostęp do szybkiego Internetu

  5. wykonanie/utrzymywanie przez prezesa UKE elektronicznego systemu zawierającego precyzyjne informacje o istniejącej oraz planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej co zdecydowanie ułatwi pracę inwestorom tego segmentu

  6. istotne skrócenie wydania decyzji w zakresie umieszczania infrastruktury w pasie drogowym (do 45 dni), ze szczególnym naciskiem na wykorzystywanie istniejących kanałów technicznych, co również zdecydowanie przyśpieszy i ułatwi prowadzenie inwestycji

  7. zmniejszanie kosztów inwestycji poprzez obniżenie wysokości opłat za dostęp do materiałów i zasobów geodezyjnych, co jest niezbędne przy planowaniu i realizowaniu procesu inwestycyjnego

  8. wykonywanie kontroli (na uprawniony wniosek JST) zakresu promieniowania pól elektromagnetycznych instalacji telekomunikacyjnych – mając na uwadze aspekty zarówno środowiskowe, jak i komfort oraz zdrowie obywateli

  9. doprecyzowanie szeregu pojęć zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej (jak np. „instalacja radiokomunikacyjna”) – będących niejednokrotnie obszarem problematycznym, szczególnie w prowadzonych sporach i wydawanych interpretacjach

  10. zwiększanie przejrzystości procesu budowlanego poprzez obowiązek dołączania do dokumentacji instalacji urządzeń telekomunikacyjnych m.in. graficznego rozkładu pół elektromagnetycznych, na co w ostatnich latach zwracało uwagę wiele podmiotów

  11. dodatkowe działania w zakresie zwiększenie ochrony zdrowia obywateli m.in. poprzez możliwości wydawania przez Ministra Środowiska rozporządzeń dotyczących określonych wymagań w zakresie pomiarów pól elektromagnetycznych

  12. wprowadzane zmiany powinny wpłynąć również pozytywnie na szybkość oraz jakość realizowanych inwestycji telekomunikacyjnych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (oś-1), gdzie mamy do dyspozycji ponad 1 miliard euro – na budowę sieci oraz zwiększanie dostępu obywatelu do szybkiej infrastruktury telekomunikacyjnej (Internetu)

Jeżeli chcemy być państwem nowoczesnym, w którym wszyscy ludzie pragną żyć i budować swoją przyszłość, musimy stworzyć jak najlepsze warunki budowy tzw. nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, co wyrówna szanse rozwoju Polaków. Dojście do ww. celu (jak i zrealizowanie zobowiązań wynikających m.in. z Europejskiej Agendy Cyfrowej) wymaga koncentracji działań, determinacji oraz sprawnej koordynacji. W związku z powyższym wszelkie zmiany prawa wpierające ten proces oraz przyśpieszające realizację niezbędnych inwestycji zasługują na wsparcie.

Krzysztof Szubert
minister ds. cyfryzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCCZostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.