Jesteś tutaj:-, Opinie ekspertów, Rynek-Pomoc publiczna na cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki i kultury

Pomoc publiczna na cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki i kultury

21 lutego br. zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielania pomocy finansowej na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

Krzysztof Szubert, ekspert BCC, minister ds. cyfryzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC
Krzysztof Szubert, ekspert BCC, minister ds. cyfryzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

Projektowane rozporządzenie dotyczy regulacji zasad udzielania dotacji na cele określone szczegółowo w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W dokumencie zawarte zostały regulacje dotyczące przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w dwóch obszarach:

    1) Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, którego celem jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości informacji sektora publicznego, a także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania;

    2) Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, którego celem jest digitalizacja zasobów kultury i zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, a także poprawa możliwości ich ponownego wykorzystania.

Pomoc udzielana będzie w formie bezzwrotnych dotacji, które przeznaczone mogę być na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą. Wsparcie finansowe udzielane będzie jako pomoc de minimis, regionalna pomoc inwestycyjna, pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą lub pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki faktycznie poniesione i udokumentowane, bezpośrednio i wyłącznie związane z projektem, niezbędne do jego realizacji i ponoszone w sposób efektywny, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług. Do wydatków tych należą: wydatki na środki trwałe, w tym związane z nabyciem prawa własności i wybudowanie budynków czy budowli; koszty związane z istotą planowanych projektów (np. związane z zakupem lub modernizacją sprzętu informatycznego niezbędnego do realizacji projektu, niezbędnego do uruchomienia usług doradztwa, kosztów związanych z obsługą finansową projektu czy uzasadnionych kosztów osobowych). Refundować można będzie także w ograniczonym zakresie, inne wydatki, które mogą okazać się niezbędne (szkolenia, promocja).

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono środki w kwocie ogółem 194 800 000 euro (około 814 mln zł), w tym: na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki – 93 368 019 euro (około 390 mln zł), a na cyfrowe udostępnienie zasobów kultury 101 431 981 euro (około 424 mln zł) uzupełnione o wkład własny beneficjentów.

O wsparcie będą mogły się ubiegać w szczególności: organizacje pozarządowe non-profit, państwowe lub współprowadzone z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytucje kultury, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki naukowe prowadzące działalność o charakterze gospodarczym nierozdzieloną od działalności o charakterze niegospodarczym oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ubieganie się o dofinansowanie jest połączone z koniecznością złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami zawierającymi wiele informacji, dotyczących w szczególności samego wnioskodawcy (profil działalności, status, dane finansowe za lata poprzedzające ubieganie się o dofinansowanie itp.) oraz projektu (planowany przebieg realizacji, analiza otoczenia konkurencyjnego, efekty finansowe, cele, wskaźniki itp.).

Kryteria wyboru projektów nie zostały jeszcze wypracowane, jednakże udostępnienie będzie musiało spełniać określone wymogi dotyczące interoperacyjności, neutralności technologicznej, elektronicznej komunikacji, wykorzystania danych z rejestrów publicznych i ochrony danych osobowych.

Wsparcie ma umożliwić podmiotom publicznym cyfrowe udostępnianie ich zasobów, także poprzez tworzenie lub dostosowanie już istniejących narzędzi teleinformatycznych, np. rejestrów oraz repozytoriów, do przygotowywania, przetwarzania i udostępniania informacji sektora publicznego w sposób, który ułatwia ich wyszukiwanie i ponowne wykorzystywanie w innowacyjnych aplikacjach i usługach. Środki przeznaczone na realizację mają pobudzać inicjatywy gospodarcze i naukowe poprzez udostępnianie zasobów nauki w formie cyfrowych zasobów publicznych, a w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarcza także wpływać na wzrost konkurencyjności i wykorzystania osiągnięć polskiej nauki.


Państwa zbierają i przechowują coraz większe ilości danych. Ilość tych informacji rośnie w sposób wykładniczy. Możliwość dostępu do tych zasobów oraz ich odpowiedniej analizy (czyli analizy tzw. Big-Data) może przynieść zarówno administracji, jak i biznesowi ogromne oszczędności oraz istotnie wesprzeć budowę innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

Krzysztof Szubert

ekspert BCC, minister ds. cyfryzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCCAutor |2015-02-23T12:19:50+02:0023 lutego 2015 12:19|Kategorie: Newsy, Opinie ekspertów, Rynek|Tagi: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.