Jesteś tutaj:-, Internet, Newsy, Oprogramowanie, Rynek, Top7, Wydarzenia-Apel sektora telekomunikacji i teleinformatyki ws. tarczy antykryzysowej

Apel sektora telekomunikacji i teleinformatyki ws. tarczy antykryzysowej

Szanowni Państwo,

Od lat – jako przedstawiciele kluczowych podmiotów sektora telekomunikacji i teleinformatyki -podkreślaliśmy znaczenie powszechnej dostępności niezawodnych i szybkich sieci telekomunikacyjnych dla polskiej gospodarki i obywateli.

Dzisiaj – w obliczu sytuacji nadzwyczajnej, z którą niestety przyszło nam się mierzyć, znaczenie reprezentowanego przez nas sektora nabrało szczególnego znaczenia dla życia całego społeczeństwa. Restrykcje wzakresie sposobu funkcjonowania nas wszystkich unaoczniają, że podstawowym elementem, który pozwala na utrzymanie ciągłości działania w wielu dziedzinachżycia jest dostępność środków komunikacji elektronicznej i systemów teleinformatycznych. W świetle przeniesienia wielu dziedzin życia do świata cyfrowego, sieć telekomunikacyjna jest bardzo istotnym elementem „układu nerwowego” naszego kraju.

Dzięki wysiłkowi inwestycyjnemu i organizacyjnemu podjętemu w ostatnich latach przezprzedstawicieli naszego sektora, obecna sytuacja jest stabilna, a sieci, mimo znacznie zwiększonego obciążenia, funkcjonują prawidłowo.

Kierując się odpowiedzialnością za ten obszar podejmujemy działania, aby ten stan utrzymać, mimo że nas również dotykają wprowadzone restrykcje i ogólna sytuacja gospodarcza. Staramy się ułatwiać realizacje czynności dnia codziennego: zrobienia zakupów on-line, zdalnej pracy, edukacji,bankowości, rozrywki czy kontaktu z lekarzem, służbami, anawet funkcjonowania istotnych systemów państwowych – nie wspominając już o tak kluczowych w czasach izolacji zwykłych codziennych kontaktach międzyludzkich.

Niestety istnieją w obszarze inwestycji w sieci dla łączności bardzo poważne ryzyka, które wymagają pilnego zaadresowania. Sygnalizujemy, że w obecnej sytuacji poważne awarie sprzętu technicznego, niedostępność lokalizacji, w których znajdują się nasze urządzenia czy wystąpienie katastrof naturalnych, a nawet zwykłe przecięcie linii w wyniku błędów ludzkich mogą faktycznie okazać się o wiele trudniejsze lub nawet niemożliwe do szybkiego usunięcia. Skala skutków takich zdarzeń jest trudna do wyobrażenia i niewątpliwie może bardzo istotnie wpływać na dzisiejsze warunki funkcjonowania bardzo wielu osób, instytucji ochrony zdrowia, służb czy administracjipublicznej.

Już dzisiaj obserwujemy, iż niemożliwe staje się wykonywanie niezbędnych działań inwestycyjnych i obsługowych dotyczących sieci. Kluczowe ograniczenia w tym zakresie wynikają przede wszystkimz ograniczonej dostępności nieruchomości, w których posadowione są urządzenia i infrastrukturatelekomunikacyjna. Po drugie istotnym ograniczeniem są przepisy prawa, które w sposób szczegółowy i rygorystyczny określają warunki realizacji inwestycji związanych z prowadzeniem robót budowlanych. Ma to szczególne znaczenie w obliczu braku cyfryzacji procedur administracyjnych, atakże bardzo ograniczonego zakresu funkcjonowania kluczowych w tym obszarze urzędówadministracji publicznej.

 

Dlatego postulujemy, aby w ramach prowadzonych prac legislacyjnych dotyczących tzw. „Tarczy antykryzysowej”, wprowadzić specjalne rozwiązania dotyczące:

  • Szczególnych regulacji umożliwiających dostęp do nieruchomości podmiotów trzecichw celu dokonywania koniecznych napraw i serwisu urządzeń lub infrastruktury, niezbędnych dla utrzymania lub przywrócenia ciągłości działania sieci, w tym z zapewnieniem asysty Policji. Rozwiązania te mogłyby być stosowane w przypadku braku innej możliwości dostępu do urządzeń i infrastruktury i byłyby realizowane z maksymalnym możliwym poszanowaniem praw właściciela nieruchomości.
  • Wprowadzenie ekstraordynaryjnego i odformalizowanego trybu realizacji inwestycji, któryzapewni możliwość niezbędnej rozbudowy sieci oraz wykonywanie bieżących działań dla utrzymania ciągłości działania, który jest niezbędny na czas obowiązywania stanu epidemicznego lub stanu zagrożenia epidemicznego.Zwolnieniem powinny być objęte procedury tak z obszaru prawa budowlanego, ustawy oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy o ochronie zabytków,jak i przepisów środowiskowych, ustawy o drogach publicznych, prawa geodezyjnegoi kartograficznego, prawa wodnego i innych obowiązujących w tym zakresie przepisówprawa administracyjnego, w tym w przypadku sektora telekomunikacyjnego ustawy –Prawo telekomunikacyjne.

    Inwestor powinien mieć jednocześnie uprawnienie do uzyskania w bardzo szybkiejprocedurze prowadzonej przed jednym organem (np. GINB) zgody na jej wykonanie i użytkowanie, a następnie uzupełnienia klasycznej ścieżki inwestycyjnej w celu dalszego użytkowania obiektu.

 

Brak takich rozwiązań, szczególnie w świetle przedłużającej się sytuacji wyjątkowej, a także ryzykawystąpienia awarii, uszkodzeń, w tym związanych z nieprzewidywalnymi siłami natury, stanowiw naszej ocenie zbyt wysokie ryzyko, na które ani operatorzy, ani Rząd RP nie mogą sobie obecnie pozwolić.

Propozycje możliwych zapisów w tym zakresie zostały przedst awione w ramach stanowisk dot. procedowanej obecnie ustawy. Jednocześnie uważamy, że powinny one dotyczyć także innych istotnych branż, tj. elektroenergetyka, gaz, ciepło oraz wodociągi i kanalizacja, od których równieżw dużej mierze zależy sprawne funkcjonowanie sektora telekomunikacyjnego.

Liczymy, że spotkają się one ze zrozumieniem i zostaną przyjęte do dalszego procedowania. W razie potrzeby deklarujemy otwartość na dalsze dyskusje w tym zakresie.

Autor |2020-03-27T13:57:15+01:0027 marca 2020 13:57|Kategorie: Inne, Internet, Newsy, Oprogramowanie, Rynek, Top7, Wydarzenia|Tagi: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

https://linebet-bangladesh.com/en/mobile