Jesteś tutaj:-Regulamin Konkursu Fractal Design
Regulamin Konkursu Fractal Design2021-07-01T19:15:37+02:00

I.                 Postanowienia ogólne

1.1            Niniejszy regulamin konkursu („Regulamin Konkursu”) określa zasady konkursu Fractal Design organizowanego przez Telix Software, wydawcę portalu Telix.pl, we współpracy z firmą Fractal Design.

1.2            Organizatorem konkursu jest firma Telix Software z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 19 lok 25, 00-511.

1.3            Konkurs  organizowany jest w celach rozrywkowych i promocyjnych.

1.4            Uczestnik konkursu powinien mieć ukończone 18 lat.

1.5            Konkurs trwa od dnia 01.07.2021 do dnia 08.07.2021

1.6            W konkursie należy zapronować i umotywować odpowiedź na pytanie: „Dlaczego warto wyposażyć swój komputer w wentylatory Fractal Design?”

1.7            Zgłoszenia konkursowe powinny być wysyłane tylko i wyłącznie na adres mailowy: konkurs@telix.pl

1.8            Uczestnicząc w konkursie Użytkownik wyraża zgodę na związanie się niniejszym regulaminem.

 

 

II.               Nagrody

2.1.                     Wśród zgłoszeń konkursowych wybrane zostaną trzy, których autorzy otrzymają nagrody.

2.2.           Nagrodadmi w konkursie są 3 zestawy wentylatorów komputerowych Fractal Design Aspect 12-RGB-PWM.

2.3.           Warunkiem przekazania nagrody jest przesłanie danych do wysyłki nagrody oraz zgoda na publikację Imienia i Nazwiska oraz miejscowości zamieszkania zwycięzcy konkursu na stronie wyników konkursu dostępnej na portalu Telix.pl

2.4.           Nagroda zostanie wysłana kurierem na adres wskazany przez zwycięzcę. Koszt wysyłki ponosi organizator.

2.5.           W przypadku braku kontaktu z osobą, której zgłoszenie konkursowe zostało wybrane, w ciągu 3 dni od wysłania mailowego powiadomienia o nagrodzie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego zgłoszenia i przekazania nagrody innemu uczestnikowi konkursu.

 

III.                          Koszty

3.1.           Organizator informuje, że każda transmisja danych związana z udziałem w Konkursie może wiązać się z opłatami za transfer danych określonymi przez dostawcę dostępu do internetu (w tym poprzez Wi-Fi), z którego usług korzysta Użytkownik.

3.2.           Organizator nie pobiera żadnych opłat za udział w konkursie.

 

IV.                         Odpowiedzialność Użytkownika

4.1.               Użytkownik, który wysłał zgłoszenie konkursowe oświadcza, że jest jego autorem a zgłoszenie nie narusza praw autorskich innych podmiotów.

 

V. Reklamacje

5.1.           Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora w formie elektronicznej na adres e-mail: konkurs@telix.pl z dopiskiem „Konkurs Fractal Design- Reklamacja”.

5.2.               Reklamacja, o której mowa punkcie 5.1, powinna zawierać dane kontaktowe Użytkownika oraz opis i powód reklamacji.

5.3.           Użytkownik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa punkcie 5.1,  najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Dostawcę.

5.4.           Decyzja Dostawcy co do zgłoszonej reklamacji, o której mowa punkcie 5.1,  wyczerpuje tryb reklamacyjny przewidziany Regulaminem Konkursu, co w żaden sposób nie pozbawia Użytkownika możliwości dochodzenia uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze sądowej.

 

VI. Ochrona prywatności

6.1.           Zgłoszenia i adresy email użytkowników nie będą przekazywane innym podmiotom.

6.2.           Zgłoszenia zwycięzców zostaną przekazane partnerowi konkursu – firmie Fractal Design – któr wyślę nagrody na wskazane adresy.

 

VII. Postanowienia końcowe

7.1.      Niniejszy regulamin  dostępny jest na stronie https://www.telix.pl/regulamin-konkursu-fractal-design/

 

https://linebet-bangladesh.com/en/mobile