Jesteś tutaj:-, Operatorzy, Prawo, Rynek, Taryfy stacjonarne-Telekomunikacja Novum ukarana

Telekomunikacja Novum ukarana

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył na Telekomunikację Novum karę pieniężną w wysokości 1,5 mln złotych za występowanie do abonentów z zawyżonymi i bezpodstawnymi roszczeniami z tytułu kar abonamentowych za rozwiązanie umowy przed terminem.

Decyzja Prezesa UKE z dnia 31 października 2012 r. o nałożeniu kary została wydana w związku ze skargami abonentów na działalność Telekomunikacji Novum. W trakcie postępowania Prezes UKE wezwał Spółkę do dostarczenia regulaminów i wzorów umów o świadczenie usług, a także cenników usług dla klientów indywidualnych. Ponadto zażądał przedstawienia procedur obowiązujących pracowników lub przedstawicieli Telekomunikacji Novum, które określają tryb i sposób składania ofert klientom, w celu zachęcenia ich do zmiany operatora na Telekomunikację Novum (tj. skorzystania z usługi świadczonej przez Telekomunikację Novum na rzecz abonenta korzystającego z przyłączenia do sieci telefonicznej innego operatora, np. do sieci Telekomunikacji Polskiej lub Netii).

Przeprowadzona przez Urząd analiza postępowań mediacyjnych oraz kontrola w Spółce wykazały naruszenie przepisów Prawa telekomunikacyjnego związane z dwoma rodzajami nieprawidłowo naliczanych przez Telekomunikację Novum kar umownych. Naruszenie w przypadku pierwszego rodzaju kar polegało na nieprawidłowym pomniejszaniu kwoty kary w stosunku do czasu, jaki upłynął od dnia podpisania umowy do dnia jej rozwiązania, natomiast w przypadku drugiego rodzaju kary polegało ono na występowaniu z roszczeniem zapłaty kary umownej niezwiązanej z przyznaną ulgą.

Prawo telekomunikacyjne stanowi, iż w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub przez dostawcę usług z winy abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi pomniejszonej proporcjonalnie o jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

W trakcie postępowania Prezes UKE dokonał porównania kwot żądanych w treści not wystawianych abonentom przez Telekomunikację Novum z wartością ulg przypadających na moment rozwiązania umowy. Wyniki porównania dowodzą, iż Spółka w nieprawidłowy sposób dokonywała naliczeń roszczeń z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy, zawyżając ich wartość, a także występowała z roszczeniami z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy związanymi z ulgami, które faktycznie nie zostały abonentowi przyznane.

Odnosząc się do drugiego rodzaju naruszenia, tj. do występowania w stosunku do abonentów z bezpodstawnym roszczeniem, koniecznym jest wskazanie, iż roszczenie z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy powstaje jedynie wtedy, gdy ulga została przyznana abonentowi. Telekomunikacja Novum potwierdziła, że wystąpiła z bezpodstawnymi roszczeniami do około 9000 abonentów (tj. blisko 5% abonentów Spółki). Nieprawidłowości dotyczyły okresu od maja 2011 r. do końca stycznia 2012 r. i polegały na błędnym naliczaniu opłaty wyrównawczej w zakresie ulgi związanej z aktywacją usługi w sytuacji, w której nie doszło jeszcze do aktywacji usługi u abonenta. W efekcie stosowania tych praktyk Telekomunikacja Novum bezpodstawnie wystąpiła z roszczeniami z tytułu nienależnych kar abonamentowych na łączną kwotę około 2,25 mln złotych w stosunku do abonentów, którym Spółka nie rozpoczęła świadczenia usług.

Ustalając wysokość kary Prezes UKE wziął pod uwagę dotychczasową działalność Telekomunikacji Novum, zakres naruszenia prawa oraz możliwości finansowe ukaranego podmiotu. Prezes UKE uznał, iż kara w ustalonej wysokości jest zasadna, adekwatna do stwierdzonych naruszeń oraz wypełnia podstawowe funkcje: represyjne, prewencyjne i dyscyplinujące.

Należy podkreślić, że w trakcie prowadzonego przez Urząd postępowania administracyjnego Telekomunikacja Novum wielokrotnie korzystała z przysługujących jej praw, składała wnioski dowodowe, wnosiła zarzuty, uczestniczyła w przesłuchaniach świadków, zajmowała stanowiska i tym samym w pełni korzystała ze swoich uprawnień, ograniczonych jedynie przepisami prawa.

Od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej Telekomunikacji Novum przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, składane za pośrednictwem Prezesa UKE, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia decyzji.

Gdzie po pomoc?

Najwięcej skarg konsumenckich nadsyłanych do Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczy nieuczciwych praktyk przedstawicieli handlowych reprezentujących przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Praktyki te polegają na wprowadzaniu abonentów w błąd podczas zawierania umowy lub nawet fałszowaniu ich podpisów, a w konsekwencji naliczaniu opłat (kary umownej) za zerwanie tak zawartej umowy.

W przypadku podejrzenia oszustwa przy zawieraniu umów (podszywanie się pod innego operatora, informowanie o aneksowaniu dotychczasowej umowy w celu obniżenia cen, fałszerstwo dokumentu, informowanie o konieczności podpisania nowej umowy ze względu na rebranding operatora, itp.), UKE kieruje do Prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Urząd Komunikacji Elektronicznej wielokrotnie przestrzegał przed nieuczciwymi akwizytorami. Przypominamy żeby dokładnie przeczytać każdą umowę przed podpisaniem, sprawdzić dane akwizytora. Możemy też poprosić o wzorzec umowy, a na jej podpisanie umówić się na inny dzień. Ponadto w przypadku zawarcia umowy poza lokalem operatora mamy 10 dni na odstąpienie od tej umowy bez żadnych konsekwencji.

Centrum Informacji Konsumenckiej działające w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej udziela porad w sprawie usług telekomunikacyjnych pod numerem infolinii 801 900 853. Urząd pomaga konsumentom także poprzez prowadzenie postępowań mediacyjnych oraz możliwość poddania sprawy pod rozstrzygnięcie przez sąd polubowny.

Bezpłatnej pomocy dla poszkodowanych abonentów udzielają również miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów, Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Ponadto Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta od 4 października br. prowadzi postępowanie w celu sprawdzenia, czy doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez Telekomunikację Novum oraz Telepolska. W konsekwencji UOKiK może nałożyć karę finansową w wysokości do 10% przychodów każdego z przedsiębiorców.

źródło: UKE

Kan

Autor |2012-11-05T12:05:38+01:005 listopada 2012 12:05|Kategorie: Newsy, Operatorzy, Prawo, Rynek, Taryfy stacjonarne|Tagi: , , , , |10 komentarzy

10 komentarzy

 1. betner 5 listopada 2012 w 11:21 - Odpowiedz

  Ludziom, którzy podpisaliby bez czytania wyrok na samych siebie to i tak niewiele pomoże (swoją drogą przeoczyć logo, też trzeba się starać).

  • LesH 5 listopada 2012 w 18:37 - Odpowiedz

   Dla wielu osób w podeszłym wieku pojęcie LOGO, firmowego czy jako znaku handlowego nie istnieje, albo jest jakimś abstrakcyjnym, nieznanym określeniem bez szczególnego znaczenia. Takie osoby łatwo podejść i zwieść. W dobie wyrafinowanych metod oszustwa prawo powinno nadążać za takim po/d/stępem i chronić ludzi, wymuszając na oferentach konieczność nadzwyczaj jasnego i zrozumiałego przedstawiania regulaminów, warunków i zasad potencjalnym klientom, pod rygorem ich unieważnienia kontraktu albo transakcji w dowolnej chwili i konieczności zwrotu kosztów pokrzywdzonym. Wtedy taki cwaniaczek jeden z drugim sto razy by się zastanowił, czy sięgnąć po metody manipulacji przy oferowaniu i sprzedaży towarów bądź usług. 😎

 2. Jules 5 listopada 2012 w 16:19 - Odpowiedz

  ja bym poczekał aż firam się odwoła, bo wg naszego prawa wysokość kar nie jest niczym regulowana dlatego firmy telokomunikacyjne nie mają żadnych wytycznych których mogłyuby sie trzymać

 3. fa 5 listopada 2012 w 19:08 - Odpowiedz

  Pfff, jak zwykle burza w szklance wody. Nic na nich nie mają a szukają haka, a winna oczywiście konkurencja tego molocha TP, który ma poparcie władzy. TP do domu!

 4. mackie 5 listopada 2012 w 20:19 - Odpowiedz

  ajj tam … wg mnie to UKE się uwzięło. Nie raz już nakładali na Novum jakieś kary i okazywały się bezpodstawne. Tym razem też tak zapewne będzie. Poza ty, choć słabo znam się na prawie nie normuje ono chyba wysokości kar, zatem firma telekomunikacyjna nie ma żadnych wytycznych jakich ma się trzymać.

 5. Zainteresowany 6 listopada 2012 w 09:08 - Odpowiedz

  UKE lubi nakładać kary na lokalne, polskie przedsiębiorstwa, jak np. na największe polskie biuro podróży – ITAKĘ. Nie ważne, że kara została oddalona przez sąd, bo przedsiębiorcy się odwołują zawsze, najważniejsze jest to że urząd nałożył karę.

  Pytam się zatem, kiedy ktoś nałoży karę na TPSa za nie wywiązywanie się z warunków umowy, wadliwy sprzęt, brak rozpatrywania reklamacji, nieuczciwą reklamę i nieuczciwa konkurencję (bo jak inaczej nazwać te działania na forach, które bezpodstawnie działają na szkodę wizerunku NOVUM?
  Kto w końcu odkryję zmowę rynkową między TP a Netią??????

 6. Jules 6 listopada 2012 w 21:55 - Odpowiedz

  TP moze sobie pozwolić na kary za nieuczciwe praktyki ponieważ jest to dla nich bardziej opłacalne niż obniżenie abonamentu do poziomu mniejszych operatorów

 7. koki 6 listopada 2012 w 22:40 - Odpowiedz

  [quote]ja jednak bym wolal gladiatora http://www.militaria.pl/evolve/telefon_outdoorowo-ekstremalny_evolve_gladiator_%28sgm_gx790%29_p7388.xml
  ma optymalna cene, a pozatym najlepsza klase wodoszczelnosci z tych 4 evolve [/quote]

  Też całkiem ciekawy model, zdecydowanie najlepszy dla osób lubiących sobie pożeglować

 8. koki 6 listopada 2012 w 22:41 - Odpowiedz

  [quote]
  i 45 godzin pracy baterii, nieźle. [/quote]
  Nie dopisałeś ważnej rzeczy, że to się tyczy 45godzin rozmów. W innym wypadku nie byłaby to niesamowita liczba 😉

 9. Jules 9 listopada 2012 w 21:38 - Odpowiedz

  Na dokumentach novum na samej górze umowy widnieje dość duży napis „Novum” a kolejny efektem znaku wodnego w tle treści umowy – ciężko nie zauważyć 😉 – moi dziadkowie wiedzieli co podpisują i nie mają z nimi żadnych problemów

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

https://linebet-bangladesh.com/en/mobile