Jesteś tutaj:-, Inne, Internet, Newsy, Opinie ekspertów, Oprogramowanie, Praca, Raporty i prezentacje, Rynek, Wydarzenia-Firmy ubezpieczeniowe wydadzą 208 mld USD na nowe technologie do końca 2023

Firmy ubezpieczeniowe wydadzą 208 mld USD na nowe technologie do końca 2023

Firmy z sektora ubezpieczeniowego aktywnie inwestują w rozwijanie nowych technologii oraz produktów. 2023 rok jest w branży ubezpieczeniowej kontynuacją i stabilizacją trendów z lat ubiegłych. Ze wspólnego badania Deloitte i SAP wynika, że aż 87 proc. firm chce wdrażać rozwiązania cloud computing, a prawie połowa zwiększyć swoje obecne wydatki w tym obszarze. Możliwości płynące z wykorzystania chmury obliczeniowej mają pomóc w stworzeniu nowych, dostosowanych do potrzeb klientów produktów.

 

Bezpieczna platforma do rozwoju

Gartner podaje, że globalne wydatki sektora ubezpieczeniowego na nowe technologie wyniosą ponad 208 mld USD do końca 2023 roku, co jest wzrostem o 8 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Co więcej, wydatki ubezpieczycieli będą tylko rosnąć. Skumulowany roczny wzrost inwestycji w IT ma prawie 10 proc. do 2027 roku.

Trend ten potwierdzają dane IDC, z których wynika, że cyfryzacja daje ubezpieczycielom potencjał do tworzenia nowych kanałów dystrybucji. Dla 56 proc. respondentów najistotniejsza jest możliwość budowania produktów self-service, w czym pomaga rozwijanie chmury obliczeniowej.

Według wspomnianego już badania Deloitte i SAP, ponad połowa ankietowanych przedstawicieli ubezpieczycieli (w tym 90 proc. kadry kierowniczej – prezesów i dyrektorów generalnych) spodziewa się również zwiększenia wydatków w obszarze cyberbezpieczeństwa. Jest to zgodne z danymi opublikowanymi przez Gartnera, które przewidują wzrost globalnych wydatków na zabezpieczenia przed atakami do 183 mld USD w 2023 roku.

 

– Ubezpieczyciele gromadzą dane wrażliwe, które muszą znajdować się pod najwyższą ochroną. Spodziewany wzrost wydatków na cybersecurity pokazuje wysoką świadomość branży zarówno w aspekcie możliwości, jak i potencjalnych zagrożeń związanych z transformacją cyfrową. Jednak, aby ubezpieczyciele mogli skorzystać z pełni potencjału technologii, muszą przestać postrzegać ją wyłącznie jako metodę optymalizacji kosztów. Chmura obliczeniowa powinna stanowić kluczowy element długoterminowej strategii rozwoju firmy – mówi Robert Czarniewski, CFO w Polcom.

 

Cloud computing może również usprawnić procedury składania wniosków biznesowych, przyspieszając je i podnosząc poziom bezpieczeństwa. Dzięki temu można procesować więcej wniosków w krótszym czasie, co z pewnością wpływa na zadowolenie klientów oraz zmniejsza obłożenie manualną pracą pracowników. Z kolei zaawansowana analityka danych zgromadzonych przez ubezpieczyciela może poprawić predykcyjność, a co za tym idzie lepiej ustalać poziomy ryzyka i dokładniej wyceniać polisy.

Co istotne, wraz z rozwojem chmury obliczeniowej ściśle wiąże się rozwój sztucznej inteligencji i algorytmów uczenia maszynowego.

 

– Algorytmy muszą być trenowane na dużych zbiorach danych, upowszechnienie chmury obliczeniowej pozwala na dostęp do nich stosunkowo niskim kosztem co sprawia, że własne rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji stają się bardziej dostępne nawet dla mikroprzedsiębiorstw – podkreśla Piotr Szypułka, Dyrektor Działu Utrzymania Infrastruktury w Polcom.

 

Według raportu Gartnera 99 proc. firm ubezpieczeniowych planuje wdrożenie rozwiązań opartych o AI i ML w ciągu najbliższych dwóch lat, często w partnerstwie ze startupami z sektora InsurTech.

 

Rosnąca świadomość branży

O tym, że ubezpieczyciele w Polsce widzą w chmurze obliczeniowej przyszłość branży najlepiej świadczą działania Polskiej Izby Ubezpieczeń, która – na podobieństwo sektora bankowego – opracowała standard rozwiązań cloud computing. Ponadto coraz więcej polskich ubezpieczycieli przenosi swoją działalność do chmury. W tym największy z nich PZU, który planuje przeznaczać 100 mln PLN rocznie na cyfryzację i opracowywanie nowych cyfrowych produktów.

Sektor ubezpieczeniowy jest jedną z branż, która podlega szczególnym regulacjom, zarówno w kontekście bezpieczeństwa cyfrowego, jak i przepisów dotyczącym dystrybucji ubezpieczeń. Te regulacje obejmują m.in. ustawę o cyberbezpieczeństwie oraz unijną dyrektywę NIS 2.

 

– Każdy z powyższych aktów prawnych stawia konkretne wymagania dotyczące zabezpieczeń przed atakami cyberprzestępców, ochrony danych klientów czy zgłaszania incydentów bezpieczeństwa odpowiednim organom. Niedopełnienie ich może skutkować karami finansowymi oraz stratami wizerunkowymi, które mogą być niemożliwe do odrobienia. Uwzględnienie usług chmurowych w strategii rozwoju infrastruktury IT może pomóc w szybszym dostosowaniu organizacji do tych wymagań mówi Czarniewski.

 

Wpływ technologii na zmianę ofert firm ubezpieczeniowych

Wykorzystując dane i chmurę obliczeniową można również budować nowe strategie sprzedaży online, w oparciu o big data, pozwalające na wykrycie wzorów wśród zachowań klientów. Te same rozwiązania mogą posłużyć do zbudowania hiperspersonalizowanych ofert, co – według ekspertów m.in. McKinsey – jest niezbędne do zbudowania długotrwałych relacji z klientami. Stąd m.in. tak duże zainteresowanie branży sztuczną inteligencją.

Dobrym przykładem jej zastosowania jest startup Bdeo, rozwijający Visual Intelligence, specyficzny rodzaj sztucznej inteligencji polegający na rozpoznawaniu i analizie obrazu. Bdeo pomaga zbierać wizualne dowody stanu lub uszkodzeń pojazdu czy domu, a następnie analizuje stawki polisy lub koszty napraw w ciągu kilku sekund. Oszczędza to czas rzeczoznawców, którzy mogą zająć się trudniejszymi przypadkami.

To niejedyny przypadek wykorzystania możliwości chmury obliczeniowej, zaawansowanej analizy danych, big data i sztucznej inteligencji w sektorze insurance. AI wykorzystywane jest np. do prowadzenia komunikacji z klientem czy procesowania umów, z czego korzysta startup HiMarley, udostępniający zaawansowane chatboty dla branży. Klienci oraz ubezpieczyciele coraz mocniej interesują produktami usage based, których cena wynika od częstotliwości i sposobu użycia np. samochodu.

 

– Zainteresowanie wzbudzają nowoczesne rozwiązania w dziedzinie ubezpieczeń, takie jak ubezpieczenia od ataku hakerskiego, polisy chroniące cyfrowe aktywa oraz krótkie kontrakty, zawierane nawet na godziny – komentuje Stanisław Borkowski, Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa i Jakości w Polcom.

 

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

https://linebet-bangladesh.com/en/mobile