RLaH: Plus wysyła SMS z ostrzeżeniem - komentarz Plusa
| Data:  2017-11-10 11:43:04 | Dział: Taryfy
Strona z

Roaming RLAH - komentarz Plusa

Jak już informowaliśmy, także Polkomtel, operator sieci Plus Plus rozpoczął wysyłkę SMS-ów do klientów którzy łamią warunki Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu UE. Nie oznacza on natychmiastowego naliczania dodatkowych opłat. Te pojawią się dopiero, jeśli w ciągu dwóch tygodni od otrzymania SMSa klient nie zmieni sposobu korzystania z usług w Roamingu Regulowanym - poinformował Telix.pl Arkadiusz Majewski Starszy Specjalista Dział Komunikacji Korporacyjnej sieci Plus.

Podstawą do podjętych przez nas działań jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, a informacje dotyczące wysokości dodatkowych opłat wraz z innymi postanowieniami Polityki Uczciwego Korzystania znajdują się w cennikach taryf dostępnych na naszej stronie internetowej.

Zgodnie z Polityką Uczciwego Korzystania z Roamingu UE operator może stosować mechanizm obserwacji w celu ustalenia ewentualnego niewłaściwego lub niestandardowego korzystania przez abonenta z następujących usług: wykonywane lub odebrane połączenia głosowe, wysyłane wiadomości SMS, wysyłane wiadomości MMS, transmisja danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (tzw. Roaming Regulowany), a okres obserwacji wynosi cztery miesiące.

Niewłaściwe lub niestandardowe korzystanie z usług w Roamingu Regulowanym może polegać na:

  • przeważającym korzystaniu przez abonenta z Roamingu Regulowanego, wykraczającym poza okresowe podróże, oraz obecności abonenta w państwach objętych Roamingiem Regulowanym przez więcej niż połowę 4–miesięcznego okresu obserwacji,
  • długim okresie nieaktywności w Polsce karty SIM użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie, w Roamingu Regulowanym, lub
  • aktywowaniu i korzystaniu kolejno z wielu, kart SIM przez tego samego abonenta w ramach Roamingu Regulowanego.

Klienci, którzy zgodnie z powyższym niewłaściwie bądź niestandardowo korzystali z usług Roamingu Regulowanego otrzymują w tej sprawie stosowny komunikat SMS. Nie oznacza on natychmiastowego naliczania dodatkowych opłat. Te pojawią się dopiero, jeśli w ciągu dwóch tygodni od otrzymania SMSa klient nie zmieni sposobu korzystania z usług w Roamingu Regulowanym.

Powiadomienia o możliwości naliczania dodatkowych opłat otrzymują obecnie dwie grupy klientów. Pierwszą są klienci, którzy równocześnie spełnili dwa warunki: ponad połowę czasu 4-miesiecznej obserwacji spędzili w Roamingu Regulowanym, czyli byli poza Polską oraz więcej korzystali z usług w Roamingu Regulowanym niż z usług w Polsce. Druga grupa to klienci z reguły długiej nieaktywności karty SIM w Polsce, czyli tacy, którzy korzystali z karty SIM głównie lub wyłącznie w Roamingu Regulowanym.

Arkadiusz Majewski
Starszy Specjalista
Dział Komunikacji Korporacyjnej

KanArtykuł pochodzi ze strony Telix.pl
http://www.telix.pl

Link do artykułu:
http://www.telix.pl/article.php?sid=82418