Telefon Archos 50f Helium lite do wygrania w konkursie letnim
| Data:  2017-07-19 09:00:29 | Dział: Rozrywka
Strona z

Od 20 lipca Zapraszamy wszystkich zarejestrowanych czytelników serwisu: Telix.pl do udziału w konkursie letnim, w którym można wygrać smartfon Archos 50f Helium lite.

ARCHOS

Fundatorem nagrody jest ARCHOS, pionier rynku przenośnego sprzętu audio i wideo, specjalizującym się w produkcji tabletów i smartfonów opartych na systemie Android.


Smartfon 50f Helium lite to jeden z najnowszych telefonów, jaki francuska firma Archos, w ostatnim czasie wprowadziła na polski rynek. Zgrabny smartfon, został wyposażony, w czterordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon, LTE kat. 4, oraz czytnik linii papilarnych, który raczej rzadko jeszcze znajdujemy w budżetowych propozycjach producentów. O tym, jakie uczucia wzbudził we mnie ten produkt, przeczytacie w naszym teście: Test Archos 50f Helium lite - niedrogi smartfon ze skanerem linii papilarnych

Konkurs polega na wybraniu najciekwiej zaprezentowanego zaproszenia redakcji Telix.pl i firmy Archos na letni wypoczynek, do swojej miejscowości.

Od 20.07 do 12.08.2017r do godziny 12:00, na adres konkurs@telix.pl należy wysyłać swoje propozycje Zaproszenia do odwiedzania swojej miejscowości - forma zaproszenia dowolna. Przy ocenie komisja weryfikacyjna, będzie zwracać uwagę na prezentację atrakcji turystycznych miejscowości, do której Uczestnik nas zaprasza. Czyli taki praktyczny przewodnik, obejmujący atrakcje turystyczne w całym regionie.

Główną nagrodą w konkursie jest telefon komórkowy Archos 50f Helium lite - po testach Redakcyjnych

Regulamin konkursu "Archos 50f Helium lite":

1

1. Organizatorem konkursu jest portal telix.pl

2. Adres elektroniczny Konkursu: konkurs@telix.pl

3. Adres pocztowy Konkursu: ul. Nowogrodzka 19/25, 00-511 Warszawa.

2

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 20.07.2017 do 12.08.2017.

2.Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zaproszenia redakcji Telix.pl i firmy Archos na "Letni wypoczynek, do swojej miejscowości".

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na profilu na Facebooku i na portalach.

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.

6. Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada i przechodzi na inną osobę.

7. Zasady konkursu obowiązują na fanpage’u portalu telix.pl.

8. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: konkurs@telix.pl

3

1. Nagrodą w konkursie jest telefon komórkowy Archos 50f Helium lite - po testach Redakcyjnych.

2. Po zakończonym konkursie Komisja wybierze uczestnika, który zaprezentuje najciekawiej opracowane zaproszenie.

3. Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu w ciągu 2 tygodni od dnia ich przyznania.

4. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.

5. Informacje o laureatach Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej fanpage.

6. Decyzja Komisji jest ostateczna.

7. Wszelkie zastrzeżenia i skargi, związane z konkursem, Uczestnik zobowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora, za potwierdzeniem, w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności. Skargi nadane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane, co nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

8. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

4

Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej: http://telix.pl.

5

W trakcie prowadzenia Konkursu oraz po jego zakończeniu Organizatorzy stosują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

RedakcjaArtykuł pochodzi ze strony Telix.pl
http://www.telix.pl

Link do artykułu:
http://www.telix.pl/article.php?sid=80666