REKOMENDUJ | DO ULUBIONYCH | RSS | NEWSLETTER Nick: Hasło: ZAREJESTRUJ  
 
Autor: Kan2017-11-14 08:07 | Rynek | play | rynek | finanse
Kan
Wykop Sledzik Google drukuj Poleć 11

Play ma 14,889 mln klientów i jest liderem rynku komórkowego w Polsce

Skorygowany zysk EBITDA Play Communications w trzecim kwartale 2017 roku wzrósł do 565,2 mln zł z 517,1 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Zysk okazał się zbliżony do konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik na poziomie 570,3 mln zł.


Play osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe w trzecim kwartale 2017 r. Spółka kontynuowała generowanie wysokiej wartości dla klientów oraz osiągnęła satysfakcjonujące wyniki operacyjne, co przyczyniło się do wzrostu bazy abonentów (do 14,9 mln). Spółka w dalszym ciągu zwiększała swoje przychody operacyjne, odnotowując przychody za okres pierwszych dziewięć miesięcy zakończony w dniu 30 września 2017 r. w kwocie 4 930 mln (+9,6% w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r.), co przełożyło się na wzrost skorygowanego wyniku EBITDA do kwoty 1 728 mln zł (+17,2% w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r.), jednocześnie zmniejszając swoje zadłużenie wskaźnika zadłużenia netto do skorygowanego wyniku EBITDA za okres ostatnich dwunastu miesięcy na poziomie 3,1x.


Najważniejsze dane finansowe za 3 kw. 2017 r.:

Dalszy sukces komercyjny:

 • Udział w rynku zwiększył się do poziomu 28.5%[1] (+2.5 p.p. r/r), co stanowi 14,9 mln abonentów, podczas gdy udział abonentów kontraktowych wzrósł do poziomu 8% na dzień 30 września 2017 r.(z poziomu 54.6%)
 • W III kw. 2017 r. Spółka pozyskała 261 tys. abonentów kontraktowych
 • Zagregowany średni przychód na użytkownika (ARPU) utrzymał się na poziomie 32,3 zł w porównaniu z II kw. 2017 r., wzrastając z poziomu 31,8 zł w III kw. 2016 r.
 • Wskaźnik odejść zwiększył się nieznacznie do poziomu 0,8%[3] z poziomu 0,7% w II kw. 2017 r.
 • Dzięki dalszej rozbudowie sieci 4G LTE na dzień 30 września 2017 r. zasięg zwiększył się do 92,2% populacji (+1,7 p.p. r/r), natomiast zasięg sieci 4G LTE Ultra zwiększył się do 79,4% populacji (+3,2 p.p. r/r)


Bardzo dobre wyniki finansowe:

 • Przychody operacyjne zwiększyły się do poziomu 4 930 mln zł (+9,6% w porównaniu z okresem pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r.) w wyniku znacznego wzrostu bazy klientów kontraktowych
 • Skorygowany wynik EBITDA zwiększył się do poziomu 1 728 mln zł (+17,2% w porównaniu z okresem pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r.) w wyniku dźwigni operacyjnej oraz efektu skali w III kw. 2017 r.; na skorygowany wynik EBITDA wpływ miała również regulacja RLAH
 • Powyższe przełożyło się na dalszy wzrost skorygowanej marży EBITDA do poziomu 35,1% (+2,3 p.p. w porównaniu z okresem pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r.)
 • Dalszy rozwój sieci na terenie całego kraju – nakłady gotówkowe[4] wyniosły 527 mln zł (167 mln zł w III kw. 2017 r.), zgodnie z wytycznymi
 • Skorygowana EBITDA pomniejszona o nakłady gotówkowe3 zamknęła się kwotą 1 201 mln zł (+6,5% w porównaniu z okresem pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r.)
 • Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE, z wyłączeniem płatności leasingowych) zmniejszyły się o 2.6% r/r do poziomu 367 mln zł
 • Zmniejszenie dźwigni finansowej do poziomu 3,1x skorygowanego wyniku EBITDA za okres ostatnich dwunastu miesięcy (w porównaniu z 3,2x na dzień 30 czerwca 2017 r.) dzięki wyższemu poziomowi gotówki i ekwiwalentów gotówki
 • Spółka podała w raporcie, że w trzecim kwartale zmiana przychodów oraz kosztów z tytułu roamingu wyniosła 57 mln zł rok do roku, w wyniku zniesienia w połowie czerwca opłat roamingowych w Unii Europejskiej. Play podał, że transfer danych związany z wycofaniem opłat lekko przekroczył oczekiwania spółki. Jak czytamy w raporcie, we wrześniu Play wystąpił do UKE z wnioskiem o zgodę na dopłaty do roamingu.

Komentarz Prezesa spółki P4 Sp. z o.o. na temat wyników osiągniętych w III kw. 2017 r.:

Spółka Play osiągnęła bardzo dobre wyniki w III kw. 2017 r. Spółka zwiększyła bazę abonentów kontraktowych do 14,9 mln utrzymując średni przychód na użytkownika na stabilnym poziomie, co przyczyniło się do dalszego wzrostu przychodów z usług, które zamknęły się kwotą 1 258 mln zł (+10,2% r/r). W III kw. 2017 r. nasza baza abonencka zwiększyła się o 404,6 tys. (261,3 tys. abonentów kontraktowych oraz 143,3 tys. użytkowników usług przedpłaconych). Solidne wyniki komercyjne przełożyły się na świetne wyniki finansowe w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 r. – przychody osiągnęły poziom 4 930 mln zł, co stanowi wzrost o 9,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r., podczas gdy skorygowana marża EBITDA Spółki wzrosła do poziomu 35,1%, czyli o +2,3 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 r. Warto dodać, że rozporządzenie roam-like-at-home („RLAH”) weszło w życie w dniu 15 czerwca 2017 r. W wyniku tego III kw. 2017 r. był pierwszym kwartałem, kiedy widoczny był wpływ RLAH. Rozsądne jest założenie, że w najbliższych kwartałach wpływ RLAH pozostanie widoczny.

W dalszym ciągu realizujemy naszą strategię rozwoju sieci na terenie całego kraju; na koniec III kw. 2017 posiadaliśmy 5 423 stacji bazowych. Ponadto, zasięg naszej własnej sieci 4G osiągnął poziom 92,2% pokrycia populacji (co stanowi wzrost o 1,7 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r.) podczas gdy zasięg sieci 4G LTE Ultra wyniósł 79,4% pokrycia populacji (co oznacza wzrost o 3,2 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku). Łącznie z roamingiem krajowym, w zasięgu naszej sieci znajduje się ponad 99% populacji kraju. Co więcej, w sierpniu 2017 r., do naszego silnego portfolio częstotliwości dodaliśmy 3,7 GHz. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani poziomem naszych wyników osiągniętych za III kw. 2017 r.

Nasze wyniki w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 r. są zgodne z wytycznymi na cały rok 2017, które zostały przedstawione w prospekcie emisyjnym z dnia 30 czerwca 2017 r., który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Sektora Finansowego Luksemburga (Commission de Surveillance du Secteur Financier).” - Jørgen Bang-Jensen

Play świadczył na koniec września usługi dla 14,89 mln klientów, co oznacza że został liderem rynku komórkowego w Polsce, (dla przypomnienia Orange Polska ma 14,358 mln kart SIM). P4, operator sieci Play zaliczył wzrost o 1,7 proc. rok do roku oraz o 2,8 proc. kwartalnie. Liczba abonentów wzrosła do 9,20 mln, a baza klientów usług przedpłaconych (pre-paid) do 5,69 mln. Łączna liczba klientów Play w trzecim kwartale wzrosła netto o 404,6 tys. W segmencie usług abonamentowych Play pozyskał 261,3 tys. klientów netto, a w segmencie usług przedpłaconych 143,4 tys. klientów. Spółka szacuje, że jej udział w rynku usług komórkowych (mierzony liczbą kart SIM) na koniec września wynosił 28,5 proc. Średnie miesięczne przychody na użytkownika (ARPU) usług Play utrzymało się w trzecim kwartale na poziomie 32,3 zł, czyli takim samym jak w drugim kwartale. ARPU abonamentowe wzrosło do 38,6 zł z 38,5 zł kwartał wcześniej, a ARPU pre-paid pozostało na poziomie 18,7 zł. Play podał, że wskaźnik odejść (churn) wśród abonentów sieci wzrósł nieznacznie w trzecim kwartale, do 0,8 proc. z 0,7 proc. w drugim kwartale.


Jak podano w raporcie, klienci sieci w trzecim kwartale zużywali średnio miesięcznie 4,151 GB danych wobec 2,740 GB rok wcześniej.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem sieci telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

Prezentacja: Tutaj

źródło: Play

Kan


Oceń ten artykuł w skali od 1 do 5.
Tagi: | play | rynek | finanse Wykop Sledzik Google drukuj Poleć 11
Komentarze: 11 | Napisz komentarz | Zobacz wszystkie komentarze na forum >>

Anonimgostek11 do jo
Niezarejestrowany
Zgłoś naruszenie
Wysłano: 2017.11.14 20:33 Odpowiedz
no i co jak było 2 w godzinach szczytu to się zesrałeś debilu?Prymityw.
Anonimera
Niezarejestrowany
Zgłoś naruszenie
Wysłano: 2017.11.14 15:22 Odpowiedz
też uciekłem z tmobile jak wyzerowałem konto , to tu to tam , a gdzie sie zatrzymam na dużej to oferty pokaza na razie Play ,start" , a co dalej.........
Anonimthx
Niezarejestrowany
Zgłoś naruszenie
Wysłano: 2017.11.14 12:20 Odpowiedz
To mamy historyczny moment, Play największą siecią w Polsce. Szkoda, że nie idzie to w parze z budową sieci, czas pokaże
AnonimTes
Niezarejestrowany
Zgłoś naruszenie
Wysłano: 2017.11.14 12:11 Odpowiedz
Nic tylko kupować akcje
AnonimXera
Niezarejestrowany
Zgłoś naruszenie
Wysłano: 2017.11.14 12:10 Odpowiedz
Pytanie, czy coś z tego będą mieli klienci niebieskiej sieci.
Anonimgosc
Niezarejestrowany
Zgłoś naruszenie
Wysłano: 2017.11.14 11:57 Odpowiedz
Plej "liderem" korzystania z cudzych sieci bo własnej nie zbudował przez 10 lat. Wyłączmy roaming krajowy i pleja poza dużymi miastami praktycznie nie ma. Obecnie ani oferty, ani cen ani własnej sieci nie oferują, ale ciemny lud wierzy w reklamy...
AnonimMobi
Niezarejestrowany
Zgłoś naruszenie
Wysłano: 2017.11.14 12:06
Z twojej wypowiedzi wynika że czegoś zazdrościsz innym. Pewnie jesteś powiązany umową abonamentową.
Anonimgosc
Niezarejestrowany
Zgłoś naruszenie
Wysłano: 2017.11.14 12:09
Nigdy nie miałem i nie mam abonamentu. Zazdrościć to ja mogę sieci i techniki czyli czegoś co w pleju jest marzeniem.
AnonimLenka
Niezarejestrowany
Zgłoś naruszenie
Wysłano: 2017.11.14 11:05 Odpowiedz
Nic tylko pogratulować.
AnonimSokan
Niezarejestrowany
Zgłoś naruszenie
Wysłano: 2017.11.14 09:12 Odpowiedz
No i gdzie są ci wszyscy co tak nagminnie uciekali do T mobile.
Anonimjo
Niezarejestrowany
Zgłoś naruszenie
Wysłano: 2017.11.14 09:33
To np ja-uciekłem i nie narzekam. No może poza chamskim limitem prędkości na kartę 15Mbit(ale przynajmniej mam gwarancje że zawsze mam te 13-15 niezależnie od godziny użytkowania) a w playu było nawet i 2 w godzinach szczytu

Napisz komentarz
Nick
  


Pogrubienie    Kursywa    Podkreślenie    Adres email    Cytat    Link    Obrazek    Film Youtube - wklej pełny link   

Wpisz kod z obrazka. Zaloguj się, żeby dodawać komentarze bez ograniczeń.
Wysłać powiadomienie email przy nowych odpowiedziach?


Ankieta
mObywatel - z jakim prawdopodobieństwem zainstalujecie aplikację

100 %
75 %
50 %
25 %
0 %
A co to jest?


WynikiAnkiety

Głosów 224

Newsy
Artykuły
Video
Rankingi
Pliki / Download
Redakcja
Archiwum
RSS
Regulamin
Kontakt
Telefony Taryfy
Rozrywka Systemy Rynek Tablety Inne
// dodatkowy kod na dole strony (intext)