REKOMENDUJ | DO ULUBIONYCH | RSS | NEWSLETTER Nick: Hasło: ZAREJESTRUJ  
 
Autor: Kan2017-04-12 12:18 | Rynek | mediatel | finanse | rynek
Kan
Wykop Sledzik Google drukuj Poleć 0

MEDIATEL broni się przed wrogim przejęciem

Celem zarządu Spółki jest obrona Grupy Kapitałowej HAWE, w tym w szczególności jej aktywów w postaci przedsiębiorstwa HAWE Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji przed próbą wrogiego przejęcia, do którego – w ocenie Zarządu Spółki - mogą prowadzić działania realizowanie przez pełnomocnika Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., która jest głównym wierzycielem Hawe Telekom. Dlatego Zarząd Spółki MEDIATEL podjął decyzję o zwołaniu NWZA, które ma zdecydować m.in. o emisji akcji, która pozwoli na pilne dokapitalizowanie spółki.

W opinii Zarządu Spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od samego początku i konsekwentnie zmierza do sprzedaży przedsiębiorstwa Hawe Telekom i likwidacji samej spółki Hawe Telekom, co w konsekwencji oznaczałoby w praktyce likwidacje całej Grupy Kapitałowej HAWE. Już w grudniu 2015 r. ARP S.A. złożyła wniosek o upadłość Spółki oraz o zaspokojenie wierzycieli ze sprzedaży całego przedsiębiorstwa Hawe Telekom. Zgodnie z aktualnymi propozycjami ARP S.A. przedsiębiorstwo Hawe Telekom miałoby być sprzedane za rażąco niską kwotę 120 mln złotych.

ARP S.A. cały czas konsekwentnie dąży do zlikwidowania Spółki i przejęcie jej przedsiębiorstwa. Nie wspiera w żaden sposób procesu restrukturyzacji. Mówiąc wprost mamy do czynienia z próbą wrogiego przejęcia spółki i jej największego majątku czyli sieci światłowodowej. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia Grupy Kapitałowej HAWE z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych, takich jak podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji, która posłuży do rozliczenia zobowiązań finansowych, jak również będzie mogła służyć jako źródło pozyskania nowych środków finansowych wnoszonych jako wkłady na pokrycie akcji. Emisja prywatna skierowana do wybranego strategicznego inwestora lub inwestorów zainteresowanych wsparciem grupy kapitałowej HAWE daje możliwość restrukturyzacji jej zadłużenia i spłatę wierzycieli. Chcemy obronić spółkę przed wrogim przejęciem, chcemy utrzymać miejsce pracy dla naszych pracowników dlatego wykorzystamy wszystkie zgodne z prawem mechanizmy dla dobra spółki i Grupy Kapitałowej”- komentuje Paweł Paluchowski, Prezes Zarządu Mediatel SA oraz HAWE Telekom w restrukturyzacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa Hawe Telekom za kwotę forsowaną przez ARP S.A., Mediatel S.A. nie uzyska żadnych środków z tytułu sprzedaży w/w aktywa i pozostanie bez jakikolwiek aktywów i środków, które umożliwiałby jej dalsze funkcjonowanie. W konsekwencji, Mediatel S.A. będzie zmuszona do zakończenia działalności i będzie konieczne przeprowadzenia likwidacji Mediatel S.A., a w dalszej kolejności HAWE S.A.

Ponadto, Zarząd Spółki zwraca uwagę, że działania głównego wierzyciela HAWE S.A. tj. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz zarządcy HAWE S.A. tj. Wojciecha Makuć doprowadziło do celowego paraliżu działalności operacyjnej HAWE S.A. Paraliż HAWE S.A. przejawia się między innymi brakiem sprawozdawczości finansowo księgowej (brak raportów okresowych za 2015 i 2016 rok), złożonym przez zarządcę wnioskiem o umorzenie sanacji (w czerwcu 2016 roku), postanowienia sądu o umorzeniu (04.07.2016) , które zostało przez HAWE S.A. zaskarżone i do dnia dzisiejszego nie ma rozstrzygnięcia sądu w tej sprawie. Powyższa sytuacja całkowicie zablokowała możliwość realizacji uchwalonej przez Walne Zgromadzenie HAWE S.A. emisji akcji (160 mln zł sierpień 2015), której celem było ratowanie i restrukturyzacja całej Grupy Kapitałowej. Powyższa sytuacja ma również wpływ na cenę akcji HAWE S.A., która jest mocno poniżej ceny nominalnej ( 1 zł), co powoduje, że szanse na realizacje emisji uchwalonej w sierpniu 2015 r. są bardzo ograniczone.

Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę, że sytuacja w spółce MEDIATEL S.A. jest inna niż w HAWE S.A. i daje większe możliwości na zrealizowanie planu naprawczego dla całej Grupy Kapitałowej HAWE. Dlatego też zarząd Spółki podjął decyzje że plan restrukturyzacji Grupy Kapitałowej HAWE zostanie wdrożony i zrealizowany przez MEDIATEL S.A.

Zarząd podjął już działania mające na celu restrukturyzację Grupy Kapitałowe HAWE z poziomu spółki MEDIATEL S.A. Jednym z elementów restrukturyzacji było podpisanie listu intencyjnego przez Mediatel i Hawe Telekom z Huawei Polska, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2017. Drugim ważnym elementem restrukturyzacji jest ubieganie się przez grupę kapitałową Mediatel o ponad 170 mln PLN łącznego dofinansowania dla rozbudowy dostępowej sieci regionalnej na obszarze Warmii, Mazur i Podkarpacia. W ramach inwestycji ma powstać 2.853 km nowej sieci światłowodów oraz 16 punktów szkieletowych i 372 punkty dostępowe w ramach konkursu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, o czym informowano komunikatem z dnia 23 lutego 2017 r. Zarząd podejmuje kolejne działania w celu realizowania odbudowy pozycji Grupy Kapitałowej na rynku.

Jak wskazano wcześniej, możliwie szybkie i efektywne przeprowadzenie przez Spółkę podwyższenia kapitału zakładowego, ma krytyczne znaczenie Spółki. Podwyższenie to ma służyć obronie przed próbą wrogiego przejęcia Grupy Kapitałowej HAWE, restrukturyzacji zobowiązań Grupy Kapitałowej HAWE i pozyskania nowych środków finansowych niezbędnych do restrukturyzacji zadłużenia i działalności Grupy Kapitałowej HAWE. Aby było to możliwe, konieczne jest jednoczesne przeprowadzenie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji, w reżimie przewidzianym w art. 457 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, a więc zapewniającym jednoczesne podwyższenie kapitału do co najmniej pierwotnego poziomu. W ocenie Zarządu Spółki, mając na uwadze strukturę akcjonariatu Spółki, jak też cele emisji, związane z restrukturyzacją istniejącego już zadłużenia Grupy Kapitałowej HAWE - efektywne przeprowadzenie ww. podwyższenia kapitału zakładowego i osiągnięcie jego celów możliwe jest wyłącznie sytuacji wyłączenia prawa poboru, tj. pozbawienia akcjonariuszy tego prawa.

Chcemy jak najszybciej pozyskać środki dla spółki i całej Grupy Kapitałowej. Przeprowadzenie emisji z prawem poboru, znacząco wydłużyłoby ten czas i zwiększyło koszty całego procesu. Zwracają się do nas już inwestorzy, którzy są zainteresowani wsparciem kapitałowym dla Mediatela. Liczę na to także, że przynajmniej niektórzy dotychczasowi akcjonariusze HAWE będą uczestnikami tej emisji.”- dodaje Paweł Paluchowski, Prezes Zarządu Mediatel SA oraz HAWE Telekom w restrukturyzacji.

Zarząd Spółki dopuszcza możliwość, o ile będą ku temu istniały uwarunkowania prawne i ekonomiczne, zakupu przez MEDIATEL części akcji HAWE od wybranych akcjonariuszy HAWE oraz rozliczenia wierzytelności akcjonariuszy z tytułu zapłaty ceny za akcje HAWE z wierzytelnościami Spółki z tytułu pokrycia nowoemitowanych akcji serii D. Takie działanie umożliwi aby akcjonariusze HAWE zainteresowani wsparciem restrukturyzacji grupy kapitałowej HAWE stali się akcjonariuszami Mediatel i dokonali wsparcia restrukturyzacji bezpośrednio z poziomu spółki MEDIATEL. Dokonanie takiego wsparcia z poziomu spółki HAWE jest aktualnie niemożliwe z uwagi na działania podejmowane w stosunku do HAWE przez ARP S.A. oraz zarządcę HAWE.

Ponadto, Zarząd Spółki zwraca uwagę, że w obecnych warunkach gdy głównym akcjonariuszem Spółki jest HAWE S.A., które nie jest zdolne do wzięcia udziału w emisji i dokapitalizowania Spółki, emisja z prawem poboru byłaby niecelowa, nieefektywna i zakończyłaby się niepowodzeniem z uwagi na brak możliwości zaangażowania głównego akcjonariusza Spółki.

Spółka planuje obniżyć kapitał zakładowy z 130.848.646 zł do 65.424.323 zł poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji z 1 zł na 0,50 zł. Środki uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego zostać mają przekazane na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wyrównanie strat z lat ubiegłych. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego podwyższony ma być kapitał zakładowy o kwotę 65.424.323 zł do kwoty nie niższej niż 130.848.646. Podwyższenie to nastąpić ma w drodze emisji 130.848.646 akcji serii C o wartości nominalnej 0,5 zł. Dodatkowo akcjonariusze zdecydować mają o emisji nie więcej niż 138.302.708 akcji serii D. Emisja ta także ma być przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru

źródło: Grupa Kapitałowa Mediatel

Kan


Oceń ten artykuł w skali od 1 do 5.
Tagi: | mediatel | finanse | rynek Wykop Sledzik Google drukuj Poleć 0
Komentarze: 0 | Napisz komentarz | Zobacz wszystkie komentarze na forum >>


Napisz komentarz
Nick
  


Pogrubienie    Kursywa    Podkreślenie    Adres email    Cytat    Link    Obrazek    Film Youtube - wklej pełny link   

Wpisz kod z obrazka. Zaloguj się, żeby dodawać komentarze bez ograniczeń.
Wysłać powiadomienie email przy nowych odpowiedziach?
Test Hykker myTab 10 - telefon i internet 3G w jednym, czyli tablet z Biedronki
W opinii ekspertów o tabletach pojawia się całe mnóstwo głosów, że tablety się kończą, rynek kurczy, a hybrydy 2 w 1 i duże smartfony zabierają im klientów. Wszystko to jest prawdą. Sporo użytkowników jednak zostanie przy tabletach – to typowi konsumenci treści internetowej. To, co wyróżnia Hykker myTab 10 na tle konkurencji, to dwa wejścia na kartę SIM. Oznacza to, że możemy wyposażyć go w Internet, a także w funkcję telefonu.
Samsung S5570 Galaxy Mini
703
LG GT540 Swift
440
Samsung Ch@t 335
393
SonyEricsson Xperia neo V
393
Samsung GT-S5620 Monte
362
Samsung GT-C3530
281
Samsung GALAXY Y GT-S5360
279
Samsung Star II (S5260)
247
Więcej telefonów


Ankieta
Co dla Was jest najważniejsze w smartfonie?

Moc obliczeniowa i specyfikacja
System operacyjny
Aparat i multimedia
Jakość wykonania
Czas pracy na baterii
Antena i jakość rozmów
Inne czynniki


WynikiAnkiety

Głosów 12

Newsy
Artykuły
Video
Rankingi
Pliki / Download
Redakcja
Archiwum
RSS
Regulamin
Kontakt
Telefony Taryfy
Rozrywka Systemy Rynek Tablety Inne
// dodatkowy kod na dole strony (intext)