REKOMENDUJ | DO ULUBIONYCH | RSS | NEWSLETTER Nick: Hasło: ZAREJESTRUJ  
 
Autor: Kan2013-05-28 20:07 | Rynek | hawe | mediatel | rynek | finanse
Kan
Wykop Sledzik Google drukuj Poleć 0

Hawe przejmie kontrolę nad Mediatelem

Hawe podpisała z NFI Magna Polonia umowę inwestycyjną, na mocy której przejmie kontrolę nad spółką Mediatel - poinformowała Hawe w komunikacie.

Treść raportu:

Zarząd HAWE informuje, że w dniu 27 maja 2013 roku Spółka podpisała "Umowę inwestycyjną" ze spółką Mediatel oraz ze spółką Magna Polonia, jako większościowym akcjonariuszem MTL.

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy Stron w zakresie przeprowadzenia transakcji polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego MTL w drodze emisji nowych akcji, zaoferowanych do objęcia Spółce, w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki zależnej Hawe Telekom. Stosownie do Umowy, Walne Zgromadzenie MTL z przedmiotem obrad obejmującym Podwyższenie Kapitału, ma zostać zwołane na dzień 27 czerwca 2013 roku.

W ramach Podwyższenia Kapitału mają zostać wyemitowane akcje zwykłe na okaziciela MTL w maksymalnej liczbie 212.000.000 sztuk, które zostaną zaoferowane w całości do objęcia przez Spółkę, po cenie emisyjnej nie niższej, niż 2,00 zł, w zamian za wniesienie ww. wkładu niepieniężnego.

Ostateczna liczba emitowanych Akcji Nowej Emisji przeznaczonych do objęcia przez Spółkę, ma zostać ustalona jako wynik ilorazu wartości udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego Hawe Telekom, które mają być przedmiotem wkładu niepieniężnego, potwierdzonej stosowną wyceną, a ceną emisyjną Akcji Nowej Emisji.

W okresie 6 miesięcy od podjęcia uchwały w sprawie Podwyższenia Kapitału, MP nie będzie zbywać posiadanych akcji, jak też Spółka nie będzie zbywać Akcji Nowej Emisji. Umowa nie przewiduje żadnych zobowiązań finansowych odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Realizacja Transakcji będzie poprzedzona podjęciem i realizacją powszechnie stosowanych dla tego typu umów czynności, dotyczących badania stanu technicznego, prawnego i finansowego podmiotów uczestniczących, wyceny przedmiotu aportu, podjęcia uchwał w sprawie Podwyższenia Kapitału i zmian w organach MTL, uzyskania zgód korporacyjnych, oraz zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji.

W Umowie zastrzeżono warunki rozwiązujące, skutkujące jej wygaśnięciem w przypadku nie podjęcia do dnia 31 sierpnia 2013 roku uchwały w sprawie Podwyższenia Kapitału, albo brakiem zakończenia przez Spółkę badania MTL do dnia 25 lipca 2013 roku, albo wydaniem przez biegłego rewidenta opinii, że wartość udziałów Hawe Telekom jest niższa, niż 370.000.000,00 zł.

W okresie do wygaśnięcia Umowy lub do momentu zrealizowania Transakcji, w zależności które z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze, MTL jest zobowiązany do niepodejmowania i nie prowadzenia rozmów dotyczących wykonania czynności takich samych lub podobnych jak przewidziane Umową lub o podobnym skutku jak przewidziany Umową z osobami trzecimi oraz zakończy wszelkie takie rozmowy prowadzone w dacie podpisania Umowy z osobami trzecimi.

W Umowie nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych.

źrodło: HAWE

Kan


Oceń ten artykuł w skali od 1 do 5.
Tagi: | hawe | mediatel | rynek | finanse Wykop Sledzik Google drukuj Poleć 0
Komentarze: 0 | Napisz komentarz | Zobacz wszystkie komentarze na forum >>


Napisz komentarz
Nick
  


Pogrubienie    Kursywa    Podkreślenie    Adres email    Cytat    Link    Obrazek    Film Youtube - wklej pełny link   

Wpisz kod z obrazka. Zaloguj się, żeby dodawać komentarze bez ograniczeń.
Wysłać powiadomienie email przy nowych odpowiedziach?


Ankieta
mObywatel - z jakim prawdopodobieństwem zainstalujecie aplikację

100 %
75 %
50 %
25 %
0 %
A co to jest?


WynikiAnkiety

Głosów 246

Newsy
Artykuły
Video
Rankingi
Pliki / Download
Redakcja
Archiwum
RSS
Regulamin
Kontakt
Telefony Taryfy
Rozrywka Systemy Rynek Tablety Inne
// dodatkowy kod na dole strony (intext)