REKOMENDUJ | DO ULUBIONYCH | RSS | NEWSLETTER Nick: Hasło: ZAREJESTRUJ  
 
Autor: Kan2017-03-16 04:29 | Rynek | polsat | plus | finanse | rynek
Kan
Wykop Sledzik Google drukuj Poleć 3

Cyfrowy Polsat - Plus na koniec 2016r miał 11,680 mln kart SIM

Grupa Cyfrowy Polsat w 2016 roku konsekwentnie realizowała postawione sobie cele biznesowe – utrzymała stabilną bazę 5,9 mln klientów kontraktowych korzystających z usług płatnej telewizji, telefonii komórkowej oraz Internetu. Na początku lutego i marca 2017 r. posiadała ponad 2,7 mln i ponad 2,8 mln zarejestrowanych kart SIM prepaid - poinformował Cyfrowy Polsat (Plus) w wynikach finansowych za 4Q’2016 i 2016 r.


Podsumowanie wyników za 4Q 2016 r.

 • Przychody Grupy Polsat w 4Q’16 wzrosły r/r w porównaniu do przychodów pro-forma w 4Q’15 o 1,5% do poziomu 2.535 mln PLN (raportowana dynamika przychodów wyniosła -2,9%) głównie w wyniku:
  • spadku przychodów z usług głosowych kompensowanych częściowo wyższymi przychodami z usług płatnej telewizji oraz dostępu do Internetu i transmisji danych,
  • rosnących przychodów z rozliczeń IC oraz rosnących przychodów z reklamy i sponsoringu zrealizowanych na naszych kanałach tematycznych i antenie głównej, co przekłada się na wzrost przychodów hurtowych w ujęciu pro-forma,
  • wyższych przychodów ze sprzedaży sprzętu przede wszystkim w wyniku rosnącego udziału sprzedaży sprzętu w modelu ratalnym.
 • Koszty Grupy 4Q’16 spadły r/r w porównaniu do kosztów pro-forma w 4Q’15 o 0,5% do poziomu 2.141 mln PLN (raportowana dynamika kosztów wyniosła -0,9%). Na ich wysokość miały wpływ w głównej mierze:
  • niższe koszty amortyzacji w wyniku efektu bazy (odpisy wybranych elementów infrastruktury w 2015 r.),
  • niższe koszty własne sprzedanego sprzętu głównie w wyniku niższego łącznego wolumenu sprzedanego klientom sprzętu,
  • wyższe koszty techniczne będące pod wpływem wzrostu kosztów IC,
  • wyższe koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności oraz wyższe inne koszty.
 • EBITDA Grupy Polsat, wynosząca 902 mln PLN, zanotowała wzrost w porównaniu do wyniku EBITDA pro-forma w 4Q’15 o 1,9% (raportowana EBITDA wzrosła o 2,4%), przy marży EBITDA na poziomie 35,6%.
 • Zysk operacyjny Grupy Polsat (EBIT) wyniósł 390 mln PLN i wzrósł w porównaniu do zysku operacyjnego pro-forma w 4Q’15 o 14,1% (raportowana dynamika zysku operacyjnego wyniosła -12,3%).
 • Kluczowe wskaźniki operacyjne w 4Q’16:
  • Całkowita liczba RGU na poziomie 16,525 mln, z czego 80% RGU świadczonych w modelu kontraktowym
  • Baza klientów kontraktowych wyniosła 5,883 mln
   • ARPU na klienta wzrosło r/r o 2,7% do 90,7 PLN,
   • Wskaźnik nasycenia RGU na klienta – 2,25x i pozostaje w trendzie wzrostowym,
   • Wskaźnik churn obniżył się do niskiego poziomu 8,3%.
  • Wzrost całkowitej bazy usług kontraktowych r/r o 640 tys. (5,1%)
   • wzrost o 263 tys. (5,8%) RGU płatnej telewizji, dzięki utrzymującemu się popytowi na usługę Multiroom oraz dobrze sprzedającym się usługom OTT,
   • wzrost o 214 tys. (3,3%) RGU telefonii komórkowej (piąty z kolei kwartał wzrostowy) to efekt korzystnego wpływu strategii multiplay, wsparty w ostatnich miesiącach zintensyfikowaną migracją klientów z segmentu prepaid,
   • dynamiczny wzrost o 163 tys. (10,2%) RGU Internetu mobilnego
  • Dynamiczny wzrost nasycenia bazy klientów kontraktowych usługami zintegrowanymi:
   • już 22% naszych klientów kontraktowych korzysta z oferty multiplay, co pozytywnie przekłada się raportowany wskaźnik churn (najniższy w ostatnich 3 latach).
  • Statystyki segmentu prepaid pod wpływem działań wynikających z ustawy antyterrorystycznej, obligującej do rejestracji kart SIM:
   • zintensyfikowana migracja klientów prepaid do kontraktu połączona ze skokowym spadkiem sprzedaży nowych kart SIM na całym rynku prepaid,
   • na początku lutego i marca 2017 r., po całkowitym wykluczeniu kart niezarejestrowanych, posiadaliśmy odpowiednio ponad 2,7 mln i ponad 2,8 mln zarejestrowanych kart SIM prepaid (liczba ta nie zawiera RGU płatnej telewizji),
   • tym samym efekty obowiązkowej rejestracji kart prepaid będą w przypadku Grupy Polsat w pełni odzwierciedlone w bazie RGU już w 1Q’17.

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowego PolsatuUsługi kontraktowe – rekordowo silny kwartał. Liczba usług kontraktowych wzrosła r/r o 639.895, czyli o 5,1%, do 13.254.598 na koniec 4Q16. Zaobserwowaliśmy wzrost liczby wszystkich poszczególnych usług świadczonych w modelu kontraktowym. Najwyższą dynamikę wzrostu odnotowała liczba usług kontraktowych świadczonych w obszarze dostępu do szerokopasmowego Internetu, m.in. dzięki szerokiemu pokryciu i wysokiej jakości naszej sieci LTE/LTE-Advanced, co potwierdzają badania UKE ze stycznia i grudnia 2016 roku. Na koniec 4Q16 Grupa Cyfrowego Polsatu świadczyła 1.757.742 kontraktowe usługi dostępu do Internetu, tj. o 163.002, czyli o 10,2% więcej niż na koniec 4Q15. Liczba świadczonych kontraktowych usług telefonii komórkowej wzrosła r/r o 213.784, czyli o 3,3%, osiągając poziom 6.730.427 na koniec 4Q16, m.in. w wyniku skutecznej realizacji strategii dosprzedaży usług do pojedynczego klienta, jak również zintensyfikowanej migracji użytkowników usług przedpłaconych do taryf kontraktowych.


Ustawowy obowiązek rejestracji kart SIM jest odzwierciedlony w wynikach segmentu prepaid. Liczba aktywnych usług przedpłaconych spadła r/r o 584.655, czyli o 15,2% do 3.270.338 na koniec 4Q16. Erozja bazy usług przedpłaconych związana jest przede wszystkim z ustawowym obowiązkiem rejestracji nowo zakupionych kart przedpłaconych począwszy od 25 lipca 2016 roku, co spowodowało znaczący spadek nowych aktywacji w drugim półroczu 2016 roku, obserwowany na całym rynku. Spadek bazy usług przedpłaconych jest dodatkowo potęgowany wspieraną przez nas intensywniejszą niż w przeszłości migracją użytkowników usług przedpłaconych do segmentu usług kontraktowych w związku z relatywnie atrakcyjnymi warunkami ofert abonamentowych i oferowanymi promocjami w ramach programu smartDOM. Średni miesięczny przychód na RGU prepaid (ARPU) wzrósł r/r o 3,8% do 19,2 zł w 4Q16.


- "Z radością oddaję w Państwa ręce raport Roczny Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za 2016 rok prezentujący wyniki operacyjne i finansowe Grupy oraz podsumowujący szereg niezwykle istotnych dla naszej działalności wydarzeń.

W zeszłym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, konsekwentnie realizowaliśmy założoną strategię, skutecznie rozwijaliśmy program smartDOM oraz efektywnie reagowaliśmy na zmieniające się otoczenie rynkowe. Znalazło to odzwierciedlenie we wzroście wyników zarówno operacyjnych, jak i finansowych Grupy oraz umocniło naszą pozycję jako wiodącej grupy na rynku usług zintegrowanych.

W 2016 roku, jako jedna z największych grup medialno-telekomunikacyjnych w regionie, konsekwentnie realizowaliśmy postawione sobie cele biznesowe – utrzymaliśmy stabilną bazę 5,9 mln klientów kontraktowych korzystających z naszych usług płatnej telewizji, telefonii komórkowej oraz Internetu, a także zanotowaliśmy wzrost liczby świadczonych usług do ponad 16,5 mln, z czego 80% stanowiły usługi oferowane w modelu abonamentowym. Potwierdzeniem zakończenia z sukcesem kolejnego roku naszej działalności są również bardzo dobre wyniki finansowe – całkowite skonsolidowane przychody Grupy Cyfrowy Polsat wyniosły blisko 9,7 mld zł, EBITDA ok. 3,6 mld zł, a zysk netto – 1 mld zł. Jednocześnie konsekwentnie zmniejszaliśmy zadłużenie, utrzymaliśmy wysokie marże oraz zwiększyliśmy poziom wolnych przepływów pieniężnych do blisko 1,6 mld zł.

Wraz z nabyciem 100% akcji Midas S.A. zapewniliśmy naszej Grupie dostęp do niezwykle istotnych dla naszego biznesu częstotliwości i infrastruktury telekomunikacyjnej. Ponadto zakończony sukcesem proces refinansowania zadłużenia Grupy wpłynął na osiągnięcie istotnych oszczędności odsetkowych, a także zwiększenie naszej elastyczności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej.

Jak zawsze nie ustawaliśmy w pracach nad rozwojem nowych produktów i usług. Jednym z najważniejszych osiągnięć było wprowadzenie najnowszej technologii Internetu mobilnego – LTE Plus Advanced o prędkości do 300 Mb/s, która swoim zasięgiem obejmuje ponad 15 milionów Polaków. Dzięki regularnemu rozwojowi infrastruktury, z naszej usługi dostępu do Internetu LTE mogą natomiast korzystać praktycznie wszyscy mieszkańcy naszego kraju. Uruchomiliśmy serwis Cyfrowy Polsat GO, który umożliwia abonentom naszej platformy satelitarnej oglądanie treści ze swojego pakietu telewizyjnego na wielu urządzeniach oraz zapewnia dostęp do ponad 90 kanałów linearnych, sportu na żywo oraz tysięcy materiałów na życzenie także poza domem. W minionym roku wprowadziliśmy na rynek nowy dekoder – EVOBOX PVR.

Powodem do dumy jest również znaczący rozwój oferty największej telewizji internetowej IPLA – użytkownicy mogą cieszyć się dostępem do ponad 80 kanałów telewizyjnych oraz najbardziej różnorodnej i zarazem legalnej bazy treści na życzenie. Rozpoczęliśmy także działalność w nowym obszarze – produkcji filmowej, uruchamiając Cyfrową Strefę Twórców – zintegrowaną platformę do komunikacji z twórcami, scenarzystami i producentami.

Sukcesywnie rozwijaliśmy największą na rynku ofertę zintegrowaną – program smartDOM i dziś możemy zaoferować aż dziewięć produktów i usług, które można elastycznie łączyć i dzięki temu oszczędzać na każdej dokupionej usłudze. W zeszłym roku do portfolio programu smartDOM – flagowych usług: telewizji satelitarnej Cyfrowego Polsatu, telefonii komórkowej sieci Plus i Internetu LTE Plus i Plus Advanced oraz dodatkowych: energii elektrycznej i bankowych – dołączyła oferta ubezpieczeniowa, monitoring domu i urządzenia AGD, a ostatnio także sprzedaż gazu. Z zadowoleniem mogę stwierdzić, że smartDOM to program, który sprawdził się w polskich domach – obecnie korzysta z niego ponad 1,3 mln klientów, którzy posiadają 3,9 mln usług kontraktowych. Jednym z jego najważniejszych efektów jest rosnąca satysfakcja naszych klientów, którą można zaobserwować m.in. w spadającym wskaźniku churn oraz rosnącym średnim przychodzie od klienta - powiedział Tobias Solorz. Prezes Zarządu w firmie Cyfrowy Polsat (Polkomtel / Plus) w komentarzu do wyników finansowych.

Prezentacja - wyniki 4Q 2016 i 2016: Tutaj

Grupa Cyfrowy Polsat (Plus) za 4Q 2016 r.: Tutaj

źródło: Cyfrowy Polsat

Kan


Oceń ten artykuł w skali od 1 do 5.
Tagi: | polsat | plus | finanse | rynek Wykop Sledzik Google drukuj Poleć 3
Komentarze: 3 | Napisz komentarz | Zobacz wszystkie komentarze na forum >>

Anonimpodatnik
Niezarejestrowany
Zgłoś naruszenie
Wysłano: 2017.03.16 15:10 Odpowiedz
co mnie, jako Polaka, mają interesować wyniki finansowe jakichś zagranicznych spółek, skoro w Polsce podatków nie płacą ...
AnonimJacek
Niezarejestrowany
Zgłoś naruszenie
Wysłano: 2017.03.21 21:33
Obawiam się, że Plus płaci znacznie większe podatki w Polsce niż wszyscy internetowi hejterzy razem wzięci. Choćby dlatego bardziej sympatyzuję z Plusem niż z Twoimi wypocinami . Poza tym, w Plusie jestem od kilkunastu lat i nie mam zastrzeżeń co do jakości usług.
AnonimGenko
Niezarejestrowany
Zgłoś naruszenie
Wysłano: 2017.03.16 06:40 Odpowiedz
Muszę przyznać, że Plus mnie pozytywnie zaskoczył wynikami. Może liderem nie jest, ale nawet w spadku prepaid ma wynik umiarkiwany.

Napisz komentarz
Nick
  


Pogrubienie    Kursywa    Podkreślenie    Adres email    Cytat    Link    Obrazek    Film Youtube - wklej pełny link   

Wpisz kod z obrazka. Zaloguj się, żeby dodawać komentarze bez ograniczeń.
Wysłać powiadomienie email przy nowych odpowiedziach?
Test NavRoad UNI - UNIwersalny asystent kierowcy pod choinkę
Gdyby pomyśleć o najlepszych prezentach dla kierowcy, koniecznie należałoby wymienić uniwersalnego asystenta kierowcy. Nawigacja, rejestrator, antyradar i kamera cofania bez kabli? Brzmi ciekawie. A co, jeśli dodamy, że to wszystko znajdziemy w jednym urządzeniu? - to idealny wybór dla kierowców. NavRoad UNI, bo o nim właśnie mowa, to pierwszy w Polsce asystent kierowcy.
Samsung S5570 Galaxy Mini
703
LG GT540 Swift
440
Samsung Ch@t 335
393
SonyEricsson Xperia neo V
393
Samsung GT-S5620 Monte
362
Samsung GT-C3530
281
Samsung GALAXY Y GT-S5360
279
Samsung Star II (S5260)
247
Więcej telefonów


Ankieta
Co dla Was jest najważniejsze w smartfonie?

Moc obliczeniowa i specyfikacja
System operacyjny
Aparat i multimedia
Jakość wykonania
Czas pracy na baterii
Antena i jakość rozmów
Inne czynniki


WynikiAnkiety

Głosów 191

Newsy
Artykuły
Video
Rankingi
Pliki / Download
Redakcja
Archiwum
RSS
Regulamin
Kontakt
Telefony Taryfy
Rozrywka Systemy Rynek Tablety Inne
// dodatkowy kod na dole strony (intext)